• Den enkla starten för att göra sig förstådd: när man lär känna varandråa, på kafé och på väg. Du lär dig steg för steg glosor, grammatik och uttal. Kursen baserar sig på den gemensamma europeiska referensramen för språks A1-nivå.

 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¡Mucho gusto! Del 1

  Trevligt att träffas!

  Här lär du dig: hur man enkelt hälsar och säger hejdå - hur man tilltalar någon artigt - pronomen i singular

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¡Mucho gusto! Del 2

  Trevligt att träffas!

  Här lär du dig: hälsningar vid olika tider på dygnet - feminina och maskulina ändelser

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¡Mucho gusto! Repetition

  Trevligt att träffas!

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - personliga pronomen i singular - hur man tilltalar någon artigt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Yo soy Claudia. Del 1

  Jag är Claudia

  Här lär du dig: att hälsa någon välkommen - personliga pronomen i plural - mer om ändelser

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Yo soy Claudia. Del 2

  Jag är Claudia

  Här lär du dig: att presentera dig själv - verbet ser (vara) - att använda verb utan pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Yo soy Claudia. Repetition

  Jag är Claudia

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - personalpronomen - verbet ser och dess former

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿De dónde eres? Del 1

  Varifrån är du?

  Här lär du dig: att fråga efter namn och härkomst - verbet llamarse (heta) och dess former

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿De dónde eres? Del 2

  Varifrån är du?

  Här lär du dig: ett regelbundet verb på -ar: hablar (tala) - att säga vilka språk man (inte) talar - negation

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿De dónde eres? Repetition

  Varifrån är du?

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - llamarse och hablar och dess former - negation

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Cómo estás? Del 1

  Hur mår du?

  Här lär du dig: att fråga hur någon mår och svara - former och användning av estar

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Cómo estás? Del 2

  Hur mår du?

  Här lär du dig: fler adjektiv - att använda adjektiv

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Cómo estás? Repetition

  Hur mår du?

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - verben ser och estar - att använda adjektiv

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Vamos en avión Del 1

  Vi flyger

  Här lär du dig: att tala om kollektivtrafik - bestämd och obestämd artikel - ändelserna hos maskulina och feminina substantiv

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Vamos en avión Del 2

  Vi flyger

  Här lär du dig: verbet ir (att gå) och dess former - ett par prepositioner och ortsangivelser - riktingsangivelser och att fråga efter vägen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Vamos en avión Repetition

  Vi flyger

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - ir a... och ir en... - substantivändelser och artiklar

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué tomas? Del 1

  Vad tar du?

  Här lär du dig: regelbundna verb på -ar till exempel tomar - hur man bildar plural - bestämd artikel i plural

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué tomas? Del 2

  Vad tar du?

  Här lär du dig: plural och obestämd artikel - spanska tal 1-10 - användningen av uno

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué tomas? Repetition

  Vad tar du?

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - substantiv i plural och artiklar - talen

  Sätt igång