Integritetspolicy för Babbel

"Babbel" är ett erbjudande från Lesson Nine GmbH, Bergmannstr. 5, 10961 Berlin, Tyskland. Med denna policy vill Lesson Nine informera dig om hur dina personuppgifter behandlas, och i vilken form vissa av dessa uppgifter är tillgängliga för andra användare. Alla personuppgifter behandlas av Lesson Nine med största omsorg. Alla nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa uppgifternas säkerhet. Denna integritetspolicy kompletterar företagets allmänna affärsvillkor. Var god skriv till info@babbel.com om ni har frågor om detta dokument.

1. Vilka uppgifter lagras?

1.1. Personliga uppgifter

När du registrerar dig hos oss samlar vi in och lagrar grundläggande uppgifter såsom namn, e-postadress och övrig kontaktinformation som användarnamn och lösenord. Vi kommer eventuellt att få ytterligare information om dig från hemsidan (t.ex. om du fyller i din personliga profil), eller om du kommunicerar med oss.

Följande registreringsuppgifter är tillgängliga för andra Babbel-användare:

  • valda språkkombinationer

Ytterligare uppgifter som har lämnats frivilligt är också i princip tillgängliga för andra Babbel-användare. Du kan dock inaktivera denna tillgänglighet på http://se.babbel.com/users/profile/edit. Detta gäller förnamn, efternamn, kön, ålder och övriga frivilliga uppgifter som du kan lämna i din profil.

1.2. Cookies

Utifrån din registrering (användarnamn och lösenord) använder Babbel cookies, genom vilka du kan identifieras medan du besöker webbsidan. Cookies är små filer som sparas på din dator eller mobila enhet och identifierar enheten i förhållande till vår server resp. tillhandahåller ytterligare uppgifter. Annan teknik, såsom pixeltaggar, webbuggar, webbaserade lagringsutrymmen och liknande filer, fyller samma syfte. En cookie sparas på din dator.

En typ av cookies raderas automatiskt efter att besöket har upphört. Dessa kallas session cookies. Som session cookies sparas särskilt dina användarinställningar, så att Babbel alltid kan användas på det sätt du önskar. En annan anonym cookie som sparas permanent innehåller versionsnumret på din Flash-spelare. Vid registreringen har du alltid möjlighet att spara användarnamn och lösenord lokalt på din dator i krypterad form. För automatisk inloggning kan du spara denna cookie permanent genom funktionen "Logga in automatiskt på denna dator“. Dessutom sparas såväl session cookies som användarinställningar, såsom val av språk, inställningar för taligenkänning och användaridentiteter för olika program, vilka förenklar användningen av Babbel.

Under inställningarna i din webbläsare kan du stänga av användningen av cookies från vår hemsida eller i allmänhet. Du kan få reda på hur detta fungerar på hemsidan för den som tillhandahåller webbläsaren. Motsvarande instruktioner finns för Internet Explorer på http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-vista/Block-or-allow-cookies, för Firefox på http://support.mozilla.org/sv/kb/Till%C3%A5t%20eller%20blockera%20kakor, för Apple Safari på http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari och för Google Chrome på https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv.

Inaktivering av cookies leder dock till att vissa funktioner, t.ex. automatisk inloggning på hemsidan, inte längre fungerar som avsett.

1.3. Loggfiler

Vid varje sidvisning sparas åtkomstuppgifter i en protokollfil, serverloggen. Den uppsättning uppgifter som sparas där innehåller följande:

  • Din IP-adress (genom vilken din dator kan identifieras tydligt)
  • Remote host (namn och IP-adress för den dator som begär hemsidan)
  • Klockslag, status, mängden överförda data och den hemsida som du kom ifrån till den begärda sidan (referrer)
  • Produkt- och versionsinformation om den webbläsare som används (användaragent)

För detta använder Lesson Nine ett standardiserat loggfilsformat för webbläsare. I den mån dessa uppgifter inte är livsnödvändiga för tekniskt underhåll av systemet eller för systemsäkerhet, anonymiseras uppgifterna utan dröjsmål och originalprotokollen raderas. Anonymiseringen sker genom att IP-adressen avlägsnas eller förkortas och kompletteras med en kod som ingen annan användare har. IP-adressen kan då inte längre tillskrivas någon särskild eller identifierbar person. Lesson Nine använder således protokolluppgifterna (loggarna) för statistiska utvärderingar i helt anonymiserad form, alltså utan tilldelning eller hänvisningar till dig personligen. På det sättet kan Lesson Nine få reda på t.ex. vilka dagar och vilka tider som Babbel är särskilt uppskattad samt den mängd data som genereras på webbservrarna tillhörande Babbel. Utifrån loggfilerna kan Lesson Nine dessutom känna igen möjliga fel, t.ex. felaktiga länkar eller programfel, och därmed använda loggfilerna för att vidareutveckla Babbel. Lesson Nine kopplar inte sidvisningar och användningar som har sparats i serverloggen till enskilda personer.

1.4. Google Analytics

Den här hemsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder s.k. cookies, textfiler som sparas på din dator, vilka möjliggör en analys av användningen av hemsidan. Eftersom vi har aktiverat anonymisering av insamlade uppgifter, förkortar Google din IP-adress inom medlemsstater i Europeiska unionen, eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och överför den först därefter till USA.

Endast i undantagsfall överför Google hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. På uppdrag av den här hemsidans operatör används denna information av Google för att utvärdera din användning av hemsidan för att sammanställa rapporter om hemsidans aktivitet och för att vidare kunna ta fram tjänster i förhållande till hemsidans operatör med anknytning till användningen av hemsidan och Internet. Den IP-adress som din webbläsare för över till Google Analytics kopplas inte samman med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra dina inställningar i webbläsaren. Vi upplyser dock om att du då inte kan använda hemsidans alla funktioner. Du kan då dessutom inte kontrollera och förhindra att Google använder och behandlar uppgifter avseende din användning av hemsidan som skapats genom cookien (inkl. din IP-adress). Du kan göra detta genom att ladda ner och installera en tillgänglig webbläsarplugin här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Mer information om användningen av uppgifter och uppgiftsskyddet kan du hitta på http://www.google.com/analytics/terms/se.html resp. på http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv. Babbel använder enbart Google Analytics med det s.k. tillägget gat._anonymizeIp();, så att IP-adresserna bara samlas in i förkortad form, d.v.s. i anonymiserad form.

1.5. Utbyte av uppgifter med Facebook (gäller bara medlemmar av Facebook)

Vi deltar i ett statistiskt program från bolaget Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, där man identifierar Facebook-användare med användarprofiler liknande dem som tillhör våra befintliga kunder (”Facebook Custom Audiences – Statistical Twins“).

Inom ramen för detta program kommer kunders e-postadresser att överföras till Facebook i anonymiserad form (som s.k. “hash“). E-postadressen kan inte längre härledas ur de uppgifter som har överförts. Med samma metod skapar Facebook en hash av sina användares e-postadresser, stämmer av dessa anonymiserade uppgifter och konstaterar om en av våra användare är registrerad på Facebook med samma e-postadress.

Facebook försäkrar att inte lagra denna matchning eller använda den utanför detta program. Mot denna bakgrund fastställs vilken tredje part som använder Facebook på liknande sätt som kunden, och vi får möjlighet att rikta in oss på dessa personer. Härigenom får du varken ytterligare reklam eller meddelanden från oss eller Facebook.

Om du inte är registrerad med samma e-postadress på Facebook som hos oss, får Facebook ingen information om dig. Vi får inte under några omständigheter veta om du är registrerad på Facebook och får inga fler uppgifter om dig i övrigt.

Du samtycker härmed till att din e-postadress lämnas ut anonymt på ovan nämnda sätt. Trots att vi har all anledning att förlita oss på garantierna från Facebook, vill vi upplysa om att Facebook inte omfattas av tysk uppgiftsskyddslagstiftning.

I Facebooks policy för dataanvändning, vilken bl.a. finns på https://www.facebook.com/about/privacy/, hittar du övrig information om syftet med och omfattningen av uppgiftsinsamlingen samt Facebooks vidare behandling och användning av uppgifterna, samt dina möjligheter att göra inställningar för att skydda ditt privatliv.

1.6. Personlig vokabulär

För att Babbelanvändare lätt ska kunna upprepa sina ord, sparas alla ord och meningar som har övats in samt alla övningsresultat i det personliga ordförrådet. Dessa uppgifter kan bara visas för andra användare i form av så kallade "highscores“. Där återges inte vilka konkreta ord eller meningar som har övats in, utan bara hur många övningar som har genomförts med framgång.

1.7. Uppladdningar av bilder och omdömen om bilder

Babbelanvändare kan ladda upp bilder för allmän användning, bl.a. i forumet.

1.8. Meddelanden

Alla privata meddelanden mellan Babbelanvändare på hemsidan tillhörande Babbel sparas på dess servrar. Dessa privata uppgifter tillgängliggörs inte under några omständigheter för andra användare. Meddelandena raderas så fort de har raderats från inkorgarna av de två som har kommunicerat. Offentliga meddelanden i diskussionsforum sparas permanent i den mån du själv inte raderar dessa. Lagringen sker också efter uppsägning av tjänsten. I den mån du deltar i aktiviteter på diskussionsforum kan andra användare ta del av detta. Användare som du är vän med kan även få ett meddelande om dina aktiviteter.

1.9. Nyhetsbrev och e-post

Vi skickar e-post till dig av olika anledningar. Sådan e-post kan vara en beställningsbekräftelse eller en bekräftelse om registrering. Det kan dock även röra sig om information om våra tjänster, i den mån du inte har motsatt dig sådan användning. Detta kan du givetvis alltid göra på http://se.babbel.com/users/settings/edit. E-post som vi har skickat sparas hos oss och e-post som ska betraktas som affärsbrev raderas inte under den i lag föreskrivna lagringstiden. Vi noterar även sådana e-postadresser, dit e-post inte har kommit fram, detta för att be om en uppdatering av e-postadressen. Vår e-post innehåller också grafik. När denna laddar kan vi notera om e-post har öppnats. Detta sker anonymt och tillskrivs inte någon person eller användare. Detsamma gäller när du klickar på en länk i vår e-post.

2. Syfte med lagringen av uppgifter

Uppgiftsinsamlingen, lagringen samt bearbetningen och användningen av uppgifterna syftar enbart till att möjliggöra att erbjudandet ”Babbel”, vilket har tillhandahållits av Lesson Nine, upprätthålls och vidareutvecklas. Inom ramen för vidareutvecklingen används särskilt anonym statistik om användningen av tjänsten. Rörelseprofiler framställs inte i fråga om enskilda användare. Uppgifterna används inte i några andra syften.

3. Ingen överlämning av uppgifter till tredje part

Lesson Nine överlämnar inte sina användares personuppgifter till tredje part, såvida inte användaren tidigare har gett sitt uttryckliga medgivande, eller om det finns en lagstadgad förpliktelse att överlämna uppgifterna. Vid betalning överlämnas uppgifterna till den som tillhandahåller betalningstjänsten för att slutföra transaktionen, i den mån du själv inte lämnar dessa uppgifter direkt. Om du överför dina betalningsuppgifter direkt till någon som tillhandahåller betalningstjänster, får vi bara mycket begränsade uppgifter. I detta fall får vi bara veta om transaktionen gjordes med ett särskilt transaktionsnummer. I detta fall tar vi inte del av dina kontouppgifter. Om användaren gör intrång i tredje mans rättigheter (särskilt vad gäller upphovsrätt, varumärkesrätt, rätt till namn och känneteckensrätt) överlämnas användaruppgifterna endast till rättsinnehavaren, om rättsinnehavaren framställer sina anspråk hos Lesson Nine.

4. Minderåriga

Babbel riktar sig i princip till vuxna användare. Minderåriga får inte bli användare utan målsmans medgivande. I den mån medgivande saknas från målsman förbehåller sig Lesson Nine således rätten att radera alla uppgifter som avser minderåriga användare.

5. Datasäkerhet

Lesson Nine arbetar med säkerhetsåtgärder för att säkerställa ett skydd mot förlust, ändring eller missbruk av dina uppgifter. Dessutom arbetar Lesson Nine med ständigt uppdaterade brandväggar som följer branschens standarder, samt med andra säkerhetssystem. Användaren ska samtidigt vara medveten om att det inte är möjligt att säkerställa ett hundraprocentigt skydd mot angrepp, detta på grund av det ständigt dyker upp nya virus och andra medel för att angripa säkra datorsystem. Lesson Nine kommer att följa upp varje angrepp från hackers i bl.a. straffrättsligt och civilrättsligt hänseende och underrätta användaren om angrepp på dennes uppgifter.

6. Upplysningar, rättelser och radering

6.1. Rätt att få ut sparade uppgifter

Varje användare har rätt att gratis få ut sina sparade personuppgifter från Lesson Nine. Skulle begäran om att få ut uppgifter inte riktas skriftligen till Lesson Nine, alltså särskilt vid förfrågningar över telefon eller e-post, måste användaren ange en postadress till vilken uppgifterna ska skickas. I sin begäran om att få ut uppgifter ska användaren ange följande för att identifiera sig: användarnamn, för- och efternamn, ev. födelsenamn, e-postadress, postadress och födelsedatum. Uppgifterna skickas per post till den adress som användaren anger.

6.2. Korrigeringar

I den mån användaren ändrar eller korrigerar de uppgifter som denne har angivit och raderar vad som ha skrivits, raderas de uppgifter som denna tidigare har angivit. Ansökan om korrigering eller radering är inte nödvändigt. Du kan alltid ändra de personliga uppgifterna på http://se.babbel.com/users/about/edit. Oavsett detta har användaren alltid rätt att kräva korrigering av uppgifter som inte stämmer, och vilka finns sparade om denne hos Babbel. Det är i vart fall enklast för användaren att själv ändra sina uppgifter på motsvarande sätt.

6.3. Radering av uppgifter

I den mån användaren kräver att dennes personuppgifter ändras, korrigeras eller raderas, kan detta ske per e-post eller brev. För att detta ska ske korrekt måste begäran innehålla minst följande uppgifter:

  • Användarnamn
  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Postadress

Var god beakta att även raderade uppgifter kan vara tillgängliga på grund av cache-system, sökmotorer, mellankoppling av proxyservrar och liknande, utan att detta finns i vårt system.

7. Kontakt

Förtroendet från våra användare är viktigt för oss. Därför vill Lesson Nine alltid stå till sina användares förfogande i fråga om behandling av personuppgifter. Om du har frågor som inte har blivit besvarade i denna integritetspolicy eller om du vill ha fördjupad information inom något särskilt område kan du alltid använda följande kontaktuppgifter:

Lesson Nine GmbH
Bergmannstr. 5
10961 Berlin
Tyskland
E-post: privacy@babbel.com