• Planera ett bröllop och prata om festen, planera en semester, prata om vad som har hänt och om vanor

 • 120x120

  Wedding Bells. Del 1

  1. hur man använder "shall"
  Sätt igång
 • 120x120

  Wedding Bells. Del 2

  1. att planera ett bröllop
  2. hjälpverben "shall", "should" och "ought to" i nutid
  3. hur man använder "should" i dåtid
  Sätt igång
 • 120x120

  Wedding Bells. Del 3

  1. att prata om en bröllopsfest
  2. ord för familjerelationer
  3. hur man använder "present perfect progressive"
  Sätt igång
 • 120x120

  Wedding Bells. Repetition

  1. ordförrådet från de senaste lektionerna
  2. hjälpverben "shall", "should" och "ought to"
  3. hur man bildar och använder "present perfect progressive"
  Sätt igång
 • 120x120

  Holiday Surprise. Del 1

  1. substantiv med verb i singular
  2. substantiv med verb i plural
  Sätt igång
 • 120x120

  Holiday Surprise. Del 2

  1. substantiv och varierande verbformer
  Sätt igång
 • 120x120

  Holiday Surprise. Repetition

  1. ordförrådet från de senaste lektionerna
  2. substantiv med verb i singular eller plural
  Sätt igång
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Del 1

  1. att beskriva någons personliga egenskaper
  2. adverb som syftar på adjektiv
  Sätt igång
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Del 2

  1. att prata om ett nytt jobb
  2. hur man använder "each", "every" och "any"
  Sätt igång
 • 120x120

  Let's be perfectly honest. Repetition

  1. ordförrådet från de senaste lektionerna
  2. adverb som syftar på adjektiv
  3. hur man använder "each", "every" och "any"
  Sätt igång
 • 120x120

  I used to live there. Del 1

  1. talen från 100 till 900
  2. prepositioner som består av flera ord
  Sätt igång
 • 120x120

  I used to live there. Del 2

  1. att prata om förfluten tid
  2. hur man använder "used to" och "to be used to"
  Sätt igång
 • 120x120

  I used to live there. Del 3

  1. att tala om ett urval
  2. hur man använder "both", "either ... or" och "neither ... nor"
  Sätt igång
 • 120x120

  I used to live there. Repetition

  1. ordförrådet från de senaste lektionerna
  2. hur man använder "to be used to"
  3. prepositioner som består av flera ord
  4. hur man använder "both", "either ... or" och "neither ... nor"
  Sätt igång
Default