• Kalla på ambulans, prata om hushållet och fördela sysslor, diskutera miljön och klimatförändringar

 • 120x120

  Watch out for that bus! Del 1

  Se upp för bussen!

  Här lär du dig:
  1. att prata om en olycka
  2. att hjälpa någon som skadats
  3. hur man använder "phrasal verbs"
  Sätt igång
 • 120x120

  Watch out for that bus! Del 2

  Se upp för bussen!

  Här lär du dig:
  1. att benämna skador
  2. att prata om händelser på ett sjukhus
  3. hur man bildar och använder passiv
  Sätt igång
 • 120x120

  Watch out for that bus! Del 3

  Se upp för bussen!

  Här lär du dig:
  1. passiv i dåtid
  2. passiv vid frågor och negationer
  Sätt igång
 • 120x120

  Watch out for that bus! Repetition

  Se upp för bussen!

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de senaste lektionerna
  2. hur man använder "phrasal verbs"
  3. hur man bildar och använder passiv
  Sätt igång
 • 120x120

  Housework. Del 1

  Hushållsarbete.

  Här lär du dig:
  1. talen från 1 000 till 10 000
  Sätt igång
 • 120x120

  Housework. Del 2

  Hushållsarbete.

  Här lär du dig:
  1. att prata om hushållsarbete
  2. att beskriva återkommande aktiviteter
  3. betoning med "to do"
  Sätt igång
 • 120x120

  Housework. Del 3

  Hushållsarbete.

  Här lär du dig:
  1. att diskutera hushållsarbete
  2. verb utan "-ing"-Form
  Sätt igång
 • 120x120

  Housework. Repetition

  Hushållsarbete.

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. betoning med "to do"
  3. verb utan "-ing"-Form
  Sätt igång
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Del 1

  Återanvänd, minska, återvinn!

  Här lär du dig:
  1. att prata om miljön och sopsortering
  2. att använda "the" före komparativ
  Sätt igång
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Del 2

  Återanvänd, minska, återvinn!

  Här lär du dig:
  1. att prata om klimatförändringar
  2. att använda indirekt tal
  Sätt igång
 • 120x120

  Reuse, reduce, recycle! Repetition

  Återanvänd, minska, återvinn!

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. att använda "the" före komparativ
  3. att använda indirekt tal
  Sätt igång