• Prata om en resa, diskutera böcker och filmer, tala med en läkare om en olycka, uttrycka dina känslor

 • 120x120

  Shipwrecked! Del 1

  1. att förstå ett samtal om en semester och själv kunna berätta om en resa
  2. ordförråd om semester och ovanliga aktiviteter
  Sätt igång
 • 120x120

  Shipwrecked! Del 2

  1. förstå ett mejl om en resa och själv skriva ett mejl och fråga om någons semester
  2. att använda ordförrådet ur del 1
  Sätt igång
 • 120x120

  Shipwrecked! Repetition

  1. ordförråd och grammatik från de två senaste lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång
 • 120x120

  A Night at the Opera. Del 1

  1. att förstå och samtala om en balettföreställning
  2. ordförråd om evenemangsbesök
  Sätt igång
 • 120x120

  A Night at the Opera. Del 2

  1. bestämma ett datum per mejl
  2. att kunna tala om och skriva räkneord och datum på rätt sätt
  3. använda ordförrådet ur del 1 på rätt sätt
  Sätt igång
 • 120x120

  A Night at the Opera. Repetition

  1. ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång
 • 120x120

  And the nomination goes to… Del 1

  1. att prata om och förstå ett samtal om en film
  2. ordförråd om filmer och skådespelare
  Sätt igång
 • 120x120

  And the nomination goes to… Del 2

  1. att uttrycka dina tankar om en film i ett mejl
  2. regelbundna och oregelbundna adjektivkomparationer
  3. att använda ordförrådet i del 1 på rätt sätt
  Sätt igång
 • 120x120

  And the nomination goes to… Repetition

  1. ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång
 • 120x120

  Car Crash. Del 1

  1. att förstå ett samtal om en olycka och själv kunna prata med en läkare.
  2. ordförråd om olyckor, läkare och sjukhus
  Sätt igång
 • 120x120

  Car Crash. Del 2

  1. att informera dig om en olycka
  2. artiga frågor och modalverb
  3. att använda ordförrådet från del 1 på rätt sätt
  Sätt igång
 • 120x120

  Car Crash. Repetition

  1. ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång
Default