• 120x120

  Greetings and goodbyes

  Hälsningar och avsked - Grundläggande glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Greetings and goodbyes

  Hälsningar och avsked - Avancerade glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Hello and bye

  Hej och hej då - Användbara meningar

  Sätt igång
 • 120x120

  Salutations

  Hälsningar - Användbara meningar

  Sätt igång
 • 120x120

  Small talk

  Kallprat - Grundläggande glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Small talk

  Kallprat - Avancerade glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Say it politely! - I

  Säg det artigt! - Användbara meningar

  Sätt igång
 • 120x120

  Say it politely! - II

  Säg det artigt! - Användbara meningar

  Sätt igång
 • 120x120

  Discussions

  Diskussioner - Grundläggande glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Discussions

  Diskussioner - Avancerade glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Pardon?

  Ursäkta? - Användbara meningar

  Sätt igång
 • 120x120

  Gestures and facial expressions

  Gester och ansiktsutryck - Grundläggande glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Gestures and facial expressions

  Gester och ansiktsutryck - Avancerade glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Giving compliments - I

  Ge komplimanger - Användbara meningar

  Sätt igång
 • 120x120

  Giving compliments - II

  Ge komplimanger - Användbara meningar

  Sätt igång
 • 120x120

  Permission

  Tillåtelse - Grundläggande glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Permission

  Tillåtelse - Avancerade glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Arguments

  Bråk - Grundläggande glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Arguments

  Bråk - Avancerade glosor

  Sätt igång
 • 120x120

  Dreams, wishes and plans

  Drömmar, önskningar och planer - Användbara meningar

  Sätt igång