• Prata om semestern och vädret, prata om vad du kan och vad du gör på fritiden

 • 120x120

  Quel athlète ! Del 1

  Vilken atlet!

  Här lär du dig:
  1. att tala om hur du gör något
  2. regelbundna adverb
  Sätt igång
 • 120x120

  Quel athlète ! Del 2

  Vilken atlet!

  Här lär du dig:
  1. de oregelbundna adverben "bon" och "mauvais"
  2. mer om oregelbundna adverb
  Sätt igång
 • 120x120

  Quel athlète ! Del 3

  Vilken atlet!

  Här lär du dig:
  1. att planera en aktivitet med vänner
  2. att använda verben "pouvoir" och "savoir"
  Sätt igång
 • 120x120

  Quel athlète ! Repetition

  Vilken atlet!

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. regelbundna och oregelbundna adverb
  3. formerna av "savoir" och "pouvoir"
  Sätt igång
 • 120x120

  Le soleil de Dakar. Del 1

  Dakars sol.

  Här lär du dig:
  1. att prata om dina semesterplaner
  2. prepositioner före städer, länder och regioner
  Sätt igång
 • 120x120

  Le soleil de Dakar. Del 2

  Dakars sol.

  Här lär du dig:
  1. att prata om dina semesterplaner med verbet "aller"
  Sätt igång
 • 120x120

  Le soleil de Dakar. Del 3

  Dakars sol.

  Här lär du dig:
  1. att prata om vädret
  2. frågor med omvänd ordföljd
  Sätt igång
 • 120x120

  Le soleil de Dakar. Repetition

  Dakars sol.

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. prepositioner före städer, länder och regioner
  3. nära framtid och frågor med omvänd ordföljd
  Sätt igång