• Prata om din hälsa, diskutera restauranger och prata om planer och möjligheter

 • 120x120

  Aspirine et café noir. Del 1

  Aspirin och svart kaffe.

  Här lär du dig:
  1. att prata om att vara i form eller sjuk
  2. att böja verbet "se sentir"
  3. relativa pronomenen "qui" och "que"
  Sätt igång
 • 120x120

  Aspirine et café noir. Del 2

  Aspirin och svart kaffe.

  Här lär du dig:
  1. att uppmana andra
  2. oregelbundna imperativformer
  3. att negera imperativ
  Sätt igång
 • 120x120

  Aspirine et café noir. Del 3

  Aspirin och svart kaffe.

  Här lär du dig:
  1. att säga åt andra vad de ska göra och inte göra
  2. negation av imperativ med pronomen
  Sätt igång
 • 120x120

  Aspirine et café noir. Repetition

  Aspirin och svart kaffe.

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. oregelbundna imperativformer och ordföljd
  3. formerna av "se sentir"
  4. relativa satser med "qui" och "que"
  Sätt igång
 • 120x120

  Des étoiles en cuisine… Del 1

  Stjärnor i köket…

  Här lär du dig:
  1. att prata om restauranger och mat som du gillar
  2. pronomenen "y" och "en"
  Sätt igång
 • 120x120

  Des étoiles en cuisine… Del 2

  Stjärnor i köket…

  Här lär du dig:
  1. användbara uttryck för att förstå en meny
  2. relativa pronomenen "où," "qui" och "que"
  Sätt igång
 • 120x120

  Des étoiles en cuisine… Del 3

  Stjärnor i köket…

  Här lär du dig:
  1. att beskriva en restaurang
  2. att prata om dina favoriträtter
  3. att använda "participe passé" som adjektiv
  Sätt igång
 • 120x120

  Des étoiles en cuisine… Repetition

  Stjärnor i köket…

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. pronomenen "y" och "en"
  3. relativa pronomenen "où," "qui" och "que"
  4. hur "participe passé" används som adjektiv
  Sätt igång
 • 120x120

  Week-end à la mer. Del 1

  En helg vid havet.

  Här lär du dig:
  1. att uttrycka vad du önskar dig eller skulle vilja göra
  2. regelbundna former av "conditionnel"
  Sätt igång
 • 120x120

  Week-end à la mer. Del 2

  En helg vid havet.

  Här lär du dig:
  1. att prata om planer och möjligheter
  2. oregelbundna former av "conditionnel"
  3. skillnaden mellan "qu'est-ce que" och "qu'est-ce qui"
  Sätt igång
 • 120x120

  Week-end à la mer. Del 3

  En helg vid havet.

  Här lär du dig:
  1. att sätta in pengar på banken
  2. tusentalen
  Sätt igång
 • 120x120

  Week-end à la mer. Repetition

  En helg vid havet.

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. "conditionnel"
  3. "qu'est-ce que" och "qu'est-ce qui"
  4. tusentalen
  Sätt igång
 • 120x120

  Le potager de Violette. Del 1

  Violettes köksträdgård.

  Här lär du dig:
  1. att prata om arbeten i hemmet och trägården
  2. regelbundna former av "gérondif"
  Sätt igång
 • 120x120

  Le potager de Violette. Del 2

  Violettes köksträdgård.

  Här lär du dig:
  1. att prata om skolan, läxor och internet
  2. oregelbundna former av "gérondif"
  Sätt igång
 • 120x120

  Le potager de Violette. Repetition

  Violettes köksträdgård.

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. regelbundna och oregelbundna former av "gérondif"
  Sätt igång