• Med nybörjarkursen kan du lätt komma in i franskan eller bygga upp dina grundläggande kunskaper. Här lär du dig stegvis det viktigaste för att kunna göra dig förstådd. Du kan lära dig upp till nivå A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.

  • 120x120

    Nybörjarkurs 1

    Ett enkelt sätt att börja göra dig förstådd: när du lär känna nya människor, när du sitter i en bar och när du stämmer möte med andra. Kursen guidar dig genom uttryck, grammatik och uttal steg för steg. Kursen baseras på A1-nivån i den gemensamma europeiska referensramen för språk.

    Välj
Default