• I den här kursen lär du dig hur de franska konsonanterna uttalas.

 • 120x120

  Det franska uttalet: "qu" och "j"

  Här lär du dig:
  1. hur man uttalar "qu" och "j"
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "s" och "z"

  Här lär du dig:
  1. när "s" ska uttalas tonande eller tonlöst
  2. hur man uttalar "z"
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "g" och "gn"

  Här lär du dig:
  1. hur man uttalar "g" och "gn"
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "h"

  Här lär du dig:
  1. hur man uttalar "h"
  2. vad ett stumt och ett aspirerat "h" är
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "ch"

  Här lär du dig:
  1. hur man uttalar "ch"
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "p"

  Här lär du dig:
  1. hur man uttalar "p" och när det inte uttalas
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "ll"

  Här lär du dig:
  1. hur man uttalar "ll"
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "x"

  Här lär du dig:
  1. hur man uttalar "x"
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: hörbara och icke hörbara ändelser

  Här lär du dig:
  1. när ändelser uttalas och när de inte uttalas
  2. några regler om hörbara och icke hörbara bokstäver
  3. vad "liaison" är för något
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "s" i "plus"

  Här lär du dig:
  1. när "s" i "plus" ska uttalas
  Sätt igång
 • 120x120

  Det franska uttalet: "tout" och "tous"

  Här lär du dig:
  1. hur man uttalar ändelserna på "tout" och "tous"
  Sätt igång