• Prata om sportaktiviteter och diskutera matvanor och typiska specialiteter

 • 120x120

  Che tipo di sport preferisci? Del 1

  1. att prata om olika sportaktiviteter
  2. regelbundna adverb
  Sätt igång
 • 120x120

  Che tipo di sport preferisci? Del 2

  1. fler uttryck för att prata om sport
  2. att böja och använda verben "sapere" (kunna, veta) och "potere" (kunna, vara tillåtet/möjligt)
  Sätt igång
 • 120x120

  Che tipo di sport preferisci? Repetition

  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. regelbundna adverb
  3. att böja och använda "sapere" och "potere"
  Sätt igång
 • 120x120

  Det italienska uttalet: "h" och två vokaler efter varandra

  1. hur man uttalar "h" och två vokaler som står efter varandra
  Sätt igång
 • 120x120

  Ho provato molti piatti tipici. Del 1

  1. att prata om dina matvanor
  2. adverb och adjektiv för att beskriva mängd
  Sätt igång
 • 120x120

  Ho provato molti piatti tipici. Del 2

  1. att diskutera liguriska specialiteter och dina favoriträtter
  2. tidsformen "passato prossimo" med "avere" (att ha)
  Sätt igång
 • 120x120

  Ho provato molti piatti tipici. Del 3

  1. fler uttryck för att prata om delikatesser
  2. tidsformen "passato prossimo" med "essere" (att vara)
  Sätt igång
 • 120x120

  Ho provato molti piatti tipici. Repetition

  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. adverb och adjektiv för att beskriva mängd
  3. tidsformen "passato prossimo"
  Sätt igång
Default