• Med hjälp av den här avancerade kursen kommer du att bli bättre både på att förstå och på att uttrycka dig på spanska. Du kommer inte bara att lära dig vardagligt talspråk och idiomatiska uttryck, utan även få bättre inblick i kulturen. Kursen ligger på B2/C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk och ges helt på spanska.

  • 120x120

    Curso avanzado 1

    ¿Quieres descubrir el misterio de la calle de Cervantes? Sigue las aventuras de tres compañeros de piso con este curso de español avanzado y monolingüe. Aprende coloquialismos, modismos y refranes con una divertida historia de misterio e intriga.

    Välj
Default