• Diskutera ämnen som kärlek, boende och media

 • 120x120

  Verb 4

  Här lär du dig:
  1. den sammansatta dåtidsformen "el pluscuamperfecto"
  2. "el imperfecto" av "haber"
  3. några verb i participform
  Sätt igång
 • 120x120

  Dicen que Víctor tiene una amante. Del 1

  Lyssna och prata

  Här lär du dig:
  1. att förstå och själv föra ett samtal om rykten
  2. ord som handlar om kärlek och förhållanden
  Sätt igång
 • 120x120

  Dicen que Víctor tiene una amante. Del 2

  Läsa och skriva

  Här lär du dig:
  1. att prata om och ta ställning till rykten
  2. indirekt tal
  3. att använda ordförrådet från Del 1 i sitt sammanhang
  Sätt igång
 • 120x120

  Dicen que Víctor tiene una amante. Repetition

  Här repeterar du:
  1. ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång
 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única. Del 1

  Lyssna och prata

  Här lär du dig:
  1. att förstå och själv föra ett samtal om bostäder
  2. ord som handlar om fastigheter och boende
  Sätt igång
 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única. Del 2

  Läsa och skriva

  Här lär du dig:
  1. att beskriva en byggnad och dess kännetecken
  2. betydelseskillnad hos adjektiv före och efter substantiv
  3. att använda ordförrådet från Del 1 på rätt sätt
  Sätt igång
 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única. Repetition

  Här repeterar du:
  1. ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 5

  Här lär du dig:
  1. att böja regelbundna verb på "-ar" i "subjuntivo presente"
  2. det oregelbundna verbet "ir" (att gå) i "subjuntivo presente"
  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador! Del 1

  Lyssna och prata

  Här lär du dig:
  1. att förstå en radiointervju
  2. ord för att beskriva radiosändningar och journalistik
  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador! Del 2

  Läsa och skriva

  Här lär du dig:
  1. att förstå information om radio och journalistik
  2. "ojalá" och formen "subjuntivo presente"
  3. att använda "subjuntivo presente" för att uttrycka osäkerhet och tvivel
  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador! Repetition

  Här lär du dig:
  1. ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång