• Diskutera ämnen som kärlek, boende och media

 • 120x120

  Verb 4

  den sammansatta dåtidsformen "el pluscuamperfecto" "el imperfecto" av "haber" några verb i participform

  Sätt igång
 • 120x120

  Dicen que Víctor tiene una amante. Del 1

  att förstå och själv föra ett samtal om rykten ord som handlar om kärlek och förhållanden

  Sätt igång
 • 120x120

  Dicen que Víctor tiene una amante. Del 2

  att prata om och ta ställning till rykten indirekt tal att använda ordförrådet från Del 1 i sitt sammanhang

  Sätt igång
 • 120x120

  Dicen que Víctor tiene una amante. Repetition

  ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única. Del 1

  att förstå och själv föra ett samtal om bostäder ord som handlar om fastigheter och boende

  Sätt igång
 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única. Del 2

  att beskriva en byggnad och dess kännetecken betydelseskillnad hos adjektiv före och efter substantiv att använda ordförrådet från Del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única. Repetition

  ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 5

  att böja regelbundna verb på "-ar" i "subjuntivo presente" det oregelbundna verbet "ir" (att gå) i "subjuntivo presente"

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador! Del 1

  att förstå en radiointervju ord för att beskriva radiosändningar och journalistik

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador! Del 2

  att förstå information om radio och journalistik "ojalá" och formen "subjuntivo presente" att använda "subjuntivo presente" för att uttrycka osäkerhet och tvivel

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador! Repetition

  ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
Default