• Beskriva en lägenhet, planera en resa, prata om musik, ordningstalen till 10

 • 120x120

  ¡Estaremos en el Amazonas! Del 1

  Vi kommer att vara i Amazonas!

  Här lär du dig:
  1. de regelbundna verben i "futuro simple"
  2. några oregelbundna verbformer i futurum
  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Estaremos en el Amazonas! Del 2

  Vi kommer att vara i Amazonas!

  Här lär du dig:
  1. hur du använder "futuro simple" och "ir a"
  2. mer om dubbla objektpronomen
  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Estaremos en el Amazonas! Repetition

  Vi kommer att vara i Amazonas!

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de två senaste lektionerna
  2. futurum
  3. meningar med dubbla objekt
  Sätt igång
 • 120x120

  Spanskans uttal: "r" och "rr"

  Här lär du dig:
  1. när "r" uttalas kort ("r") eller långt ("rr")
  Sätt igång
 • 120x120

  Este disco está un poquito viejo… Del 1

  Den här skivan är lite gammal…

  Här lär du dig:
  1. att samtala om din musiksmak
  2. ordningstalen och deras böjning
  3. diminutiv med ändelsen "-ito"
  Sätt igång
 • 120x120

  Este disco está un poquito viejo… Del 2

  Den här skivan är lite gammal…

  Här lär du dig:
  1. att prata om någons musikaliska talang
  2. och repeterar demonstrativa pronomen
  Sätt igång
 • 120x120

  Este disco está un poquito viejo… Repetition

  Den här skivan är lite gammal…

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de två föregående lektionerna
  2. ordningstalen och deras böjning
  3. diminutiv med ändelsen "-ito"
  4. demonstrativa pronomen
  Sätt igång
 • 120x120

  Spanskans uttal: konjunktionerna "y" och "o"

  Här lär du dig:
  1. hur konjunktionerna "y" (och) och "o" (eller) ändras då de står framför vissa vokaler
  Sätt igång
 • 120x120

  Decide cómo quieres tu casa. Del 1

  Bestäm hur du vill ha ditt hem.

  Här lär du dig:
  1. att prata om en lägenhet
  2. regelbundna imperativformer
  Sätt igång
 • 120x120

  Decide cómo quieres tu casa. Del 2

  Bestäm hur du vill ha ditt hem.

  Här lär du dig:
  1. att prata om din heminredning
  2. några imperativformer
  3. imperativformer i samband med pronomen
  Sätt igång
 • 120x120

  Decide cómo quieres tu casa. Repetition

  Bestäm hur du vill ha ditt hem.

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de två föregående lektionerna
  2. regelbundna och oregelbundna imperativformer
  3. imperativformer i samband med pronomen
  Sätt igång