• Beskriva en lägenhet, planera en resa, prata om musik, ordningstalen till 10

 • 120x120

  ¡Estaremos en el Amazonas! Del 1

  de regelbundna verben i "futuro simple" några oregelbundna verbformer i futurum

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Estaremos en el Amazonas! Del 2

  hur du använder "futuro simple" och "ir a" mer om dubbla objektpronomen

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Estaremos en el Amazonas! Repetition

  ordförrådet från de två senaste lektionerna futurum meningar med dubbla objekt

  Sätt igång
 • 120x120

  Spanskans uttal: "r" och "rr"

  när "r" uttalas kort ("r") eller långt ("rr")

  Sätt igång
 • 120x120

  Este disco está un poquito viejo… Del 1

  att samtala om din musiksmak ordningstalen och deras böjning diminutiv med ändelsen "-ito"

  Sätt igång
 • 120x120

  Este disco está un poquito viejo… Del 2

  att prata om någons musikaliska talang och repeterar demonstrativa pronomen

  Sätt igång
 • 120x120

  Este disco está un poquito viejo… Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna ordningstalen och deras böjning diminutiv med ändelsen "-ito" demonstrativa pronomen

  Sätt igång
 • 120x120

  Spanskans uttal: konjunktionerna "y" och "o"

  hur konjunktionerna "y" (och) och "o" (eller) ändras då de står framför vissa vokaler

  Sätt igång
 • 120x120

  Decide cómo quieres tu casa. Del 1

  att prata om en lägenhet regelbundna imperativformer

  Sätt igång
 • 120x120

  Decide cómo quieres tu casa. Del 2

  att prata om din heminredning några oregelbundna imperativformer imperativformer i samband med pronomen

  Sätt igång
 • 120x120

  Decide cómo quieres tu casa. Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna regelbundna och oregelbundna imperativformer imperativformer i samband med pronomen

  Sätt igång
Default