• Boka teaterbiljetter, göra sig förstådd på banken, prata om hushållssysslor

 • 120x120

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Del 1

  1. att boka teaterbiljetter
  2. användningen och bildandet av "condicional"
  Sätt igång
 • 120x120

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Del 2

  1. att skaffa information om en föreställning
  2. att ange datum och en exakt tidsram
  3. oregelbundna "condicional"-former
  Sätt igång
 • 120x120

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Repetition

  1. ordförrådet från de två föregående lektionerna
  2. "condicional"-formerna
  Sätt igång
 • 120x120

  Spanskans uttal: diftonger

  1. när man ska uttala två vokaler separat och när man ska uttala dem sammanbundet
  Sätt igång
 • 120x120

  Pueden ayudarte a limpiar la casa… Del 1

  1. att prata om vad som behöver göras i hemmet
  2. användningen och formerna av "deber"
  3. att prata om månader
  Sätt igång
 • 120x120

  Pueden ayudarte a limpiar la casa… Del 2

  1. att säga vad som redan blivit gjort
  2. andra hushållsarbeten
  3. användningen och formerna av pluskvamperfekt
  Sätt igång
 • 120x120

  Pueden ayudarte a limpiar la casa… Repetition

  1. ordförrådet från de två föregående lektionerna
  2. formerna av "deber"
  3. pluskvamperfekt
  Sätt igång
 • 120x120

  Spanskans uttal: sammanslagna vokaler

  1. hur man slår ihop två på varandra följande vokaler
  Sätt igång
 • 120x120

  ¿No utiliza el banco en línea? Del 1

  1. att ta ut pengar från banken
  2. grundtal från 1000
  3. "indefinido"-formerna av "estar" och "tener"
  Sätt igång
 • 120x120

  ¿No utiliza el banco en línea? Del 2

  1. säga vad som tillhör vem
  2. användningen av betonade possessiva pronomen och deras former
  Sätt igång
 • 120x120

  ¿No utiliza el banco en línea? Repetition

  1. ordförrådet från de två senaste lektionerna
  2. "indefinido"-formerna av "estar" och "tener"
  3. betonade possessiva pronomen
  Sätt igång
 • 120x120

  El mar está contaminado. Del 1

  1. att samtala om miljö och miljöförstöring
  2. att använda "seguir sin", "volver a" och "acabar de"
  3. konditionalis för troliga skeenden (real)
  Sätt igång
 • 120x120

  El mar está contaminado. Del 2

  1. att samtala om miljö och miljöförstöring
  2. hur man använder "mismo"
  3. böjningen av "mismo"
  Sätt igång
 • 120x120

  El mar está contaminado. Repetition

  1. ordförrådet från de två senaste lektionerna
  2. hur man använder "seguir sin", "volver a" och "acabar de"
  3. konditionalis för troliga skeenden (real)
  Sätt igång
Default