• Med Nybörjarkurs 3 utökar du ditt ordförråd och lär dig att konversera om vardagliga saker, t.ex. hobbys, dagliga rutiner och att gå och handla. Med hjälp av dialoger och övningar lär du dig nya tempusformer och att använda dem. Kursen är baserad på nivå A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120 Copyright information

  ¿Qué necesitamos? Del 1

  några färger och hur man anpassar dem efter substantiven direkt objektspronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Qué necesitamos? Del 2

  talen mellan 100 och 1000 hur man använder "hay"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Qué necesitamos? Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna direkt objektspronomen talen mellan 100 och 1000

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  En mi tiempo libre... Del 1

  att berätta om vad du har för dig under dagen formerna för några oregelbundna verb reflexivt pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  En mi tiempo libre... Del 2

  att prata om din fritid och dina hobbys formerna av "hacer" {göra}, och några oregelbundna verb adverb som svarar på frågan "hur ofta"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  En mi tiempo libre... Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna formerna för några oregelbundna verb reflexivt pronomen och adverben som anger "hur ofta"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Spanskans uttal: "qu", "x" och "cc"

  att uttala "qu", "x" och "cc"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Tú qué has hecho? Del 1

  att berätta om sådant som har hänt formen "pretérito perfecto"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Tú qué has hecho? Del 2

  "objeto directo" med prepositionen "a" direkt objektspronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Tú qué has hecho? Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna dåtidformen "pretérito perfecto" direkt objektspronomen med prepositionen "a"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Spanskans uttal: "k" och "w"

  hur man uttalar "k" och "w"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Qué me das? Del 1

  indirekta objektspronomen att använda direkta och indirekta objekt i meningar

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Qué me das? Del 2

  komparativ och superlativ artikeln "lo"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Qué me das? Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna indirekt objektspronomen komparativ och superlativ

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Spanskans uttal: "gu" och "gü"

  att uttala "gu" och "gü"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  No tenemos nada. Del 1

  att använda "algo", "alguien", "nadie", "nada" och "nunca" dubbel negation

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  No tenemos nada. Del 2

  skillnaden mellan "muy" och "mucho" ord som "ninguno", "alguno", "mucho"...

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  No tenemos nada. Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna dubbel negation

  Sätt igång
Default