• Nästa steg i Nybörjarkurs 5: att beskriva en lägenhet, boka teaterbiljetter, att uttrycka sin musiksmak och sina önskemål. Lär dig essentiella meningar, grammatik och uttal på nivå A2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120 Copyright information

  Este disco está un poquito viejo... Del 1

  att samtala om din musiksmak ordningstalen och deras böjning diminutiv med ändelsen "-ito"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Este disco está un poquito viejo... Del 2

  att prata om någons musikaliska talang formerna och användningen av "aquel"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Este disco está un poquito viejo... Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna ordningstalen och deras böjning diminutiv med ändelsen "-ito" formerna av "aquello"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Spanskans uttal: "d"

  när man ska uttala "d" som på svenska och när man ska uttala "d" svagt

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Decide cómo quieres tu casa Del 1

  att prata om en lägenhet regelbundna imperativformer

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Decide cómo quieres tu casa Del 2

  att prata om din heminredning några oregelbundna imperativformer imperativformer i samband med pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Decide cómo quieres tu casa Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna regelbundna och oregelbundna imperativformer imperativformer i samband med pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Spanskans uttal: konjunktionerna "y" och "o"

  hur konjunktionerna "y" (och) och "o" (eller) ändras då de står framför vissa vokaler

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Del 1

  att boka teaterbiljetter användningen och bildandet av "condicional"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Del 2

  att skaffa information om en föreställning att ange datum och en exakt tidsram oregelbundna "condicional"-former

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna "condicional"-formerna

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Spanskans uttal: diftonger

  när man ska uttala två vokaler separat och när man ska uttala dem sammanbundet

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Pueden ayudarte a limpiar la casa... Del 1

  att prata om vad som behöver göras i hemmet användningen och formerna av "deber" att prata om månader

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Pueden ayudarte a limpiar la casa... Del 2

  att säga vad som redan blivit gjort andra hushållsarbeten användningen och formerna av pluskvamperfekt

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Pueden ayudarte a limpiar la casa... Repetition

  ordförrådet från de två föregående lektionerna formerna av "deber" pluskvamperfekt

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  Spanskans uttal: sammanslagna vokaler

  hur man slår ihop två på varandra följande vokaler

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿No utiliza el banco en línea? Del 1

  att ta ut pengar från banken grundtal från 1000 "indefinido"-formerna av "estar" och "tener"

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿No utiliza el banco en línea? Del 2

  säga vad som tillhör vem användningen av betonade possessiva pronomen och deras former

  Sätt igång
 • 120x120 Copyright information

  ¿No utiliza el banco en línea? Repetition

  ordförrådet från de två senaste lektionerna "indefinido"-formerna av "estar" och "tener" betonade possessiva pronomen

  Sätt igång
Default