• Prata om familjemodeller och familjeplanering, säga vad du tycker, prata om hemligheter och förtroende

 • 120x120

  Verb 15

  att bilda particip i spanskan

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Es increíble que hayas adoptado a un niño! Del 1

  ordförråd för att kunna prata om olika familjemodeller att prata om familjeplanering och föräldraskap

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Es increíble que hayas adoptado a un niño! Del 2

  "subjuntivo perfecto" att använda ordförrådet från del 1 i ett sammanhang

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Es increíble que hayas adoptado a un niño! Repetition

  ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 16

  Indirekt tal

  Sätt igång
 • 120x120

  Dijo que cambiaríamos de opinión. Del 1

  ordförråd för att kunna uttrycka dina åsikter att lägga fram argument och diskutera olika ståndpunkter

  Sätt igång
 • 120x120

  Dijo que cambiaríamos de opinión. Del 2

  mer om indirekt tal att använda ordförrådet från del 1 i ett sammanhang

  Sätt igång
 • 120x120

  Dijo que cambiaríamos de opinión. Repetition

  ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 17

  att bilda indirekta frågor

  Sätt igång
 • 120x120

  No sé si puedes guardar un secreto. Del 1

  ordförråd för att kunna prata om hemligheter att prata om tillit, misstro och ärlighet

  Sätt igång
 • 120x120

  No sé si puedes guardar un secreto. Del 2

  mer om indirekta frågor att använda ordförrådet från del 1 i ett sammanhang

  Sätt igång
 • 120x120

  No sé si puedes guardar un secreto. Repetition

  ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
Default