• Prata om familjemodeller och familjeplanering, säga vad du tycker, prata om hemligheter och förtroende

 • 120x120

  Verb 15

  Här lär du dig:
  1. att bilda particip i spanskan
  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Es increíble que hayas adoptado a un niño! Del 1

  Lyssna och prata

  Här lär du dig:
  1. ordförråd för att kunna prata om olika familjemodeller
  2. att prata om familjeplanering och föräldraskap
  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Es increíble que hayas adoptado a un niño! Del 2

  Läsa och skriva

  Här lär du dig:
  1. "subjuntivo perfecto"
  2. att använda ordförrådet från del 1 i ett sammanhang
  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Es increíble que hayas adoptado a un niño! Repetition

  Här repeterar du:
  1. ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 16

  Här lär du dig:
  1. Indirekt tal
  Sätt igång
 • 120x120

  Dijo que cambiaríamos de opinión. Del 1

  Lyssna och prata

  Här lär du dig:
  1. ordförråd för att kunna uttrycka dina åsikter
  2. att lägga fram argument och diskutera olika ståndpunkter
  Sätt igång
 • 120x120

  Dijo que cambiaríamos de opinión. Del 2

  Läsa och skriva

  Här lär du dig:
  1. mer om indirekt tal
  2. att använda ordförrådet från del 1 i ett sammanhang
  Sätt igång
 • 120x120

  Dijo que cambiaríamos de opinión. Repetition

  Här repeterar du:
  1. ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 17

  Här lär du dig:
  1. att bilda indirekta frågor
  Sätt igång
 • 120x120

  No sé si puedes guardar un secreto. Del 1

  Lyssna och prata

  Här lär du dig:
  1. ordförråd för att kunna prata om hemligheter
  2. att prata om tillit, misstro och ärlighet
  Sätt igång
 • 120x120

  No sé si puedes guardar un secreto. Del 2

  Läsa och skriva

  Här lär du dig:
  1. mer om indirekta frågor
  2. att använda ordförrådet från del 1 i ett sammanhang
  Sätt igång
 • 120x120

  No sé si puedes guardar un secreto. Repetition

  Här repeterar du:
  1. ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna
  2. hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter
  Sätt igång