• Lär dig att förbereda och hålla i möten och att gemensamt arbeta fram lösningar.

 • 120x120

  Preparar una reunión

  att förbereda och klargöra organisatoriska frågor inför ett möte att schemalägga och bekräfta mötestider

  Sätt igång
 • 120x120

  Empezar una reunión

  att hålla i ett möte att delegera uppgifter

  Sätt igång
 • 120x120

  Discusiones

  användbara formuleringar för att kunna föra en diskussion att argumentera

  Sätt igång
 • 120x120

  Acuerdos y desacuerdos

  att prata om meningsskiljaktigheter och missförstånd att komma överens om gemensamma mål

  Sätt igång
 • 120x120

  Encontrar soluciones

  användbara uttryck för att kunna diskutera olika förslag att arbeta fram olika lösningsstrategier

  Sätt igång
 • 120x120

  Terminar una reunión

  uttryck för att kunna avsluta förhandlingar och diskussioner att fördela arbetsuppgifter

  Sätt igång
Default