• Prata om ingredienser och bakning, besöka folkbokföringsmyndigheten, prata om att flytta

 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Del 1

  uttryck kring att flytta det modala hjälpverbet "können" i preteritum

  Sätt igång
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Del 2

  att planera en flytt att prata om att vara stressad det modala hjälpverbet "müssen" i preteritum

  Sätt igång
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Del 3

  uttryck kring kollektivt boende det modala hjälpverbet "dürfen" i preteritum

  Sätt igång
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Del 4

  att prata om en ny lägenhet och nya grannar det modala hjälpverbet "wollen" i preteritum

  Sätt igång
 • 120x120

  Konntet ihr nicht nein sagen? Repetition

  ordförrådet från de föregående lektionerna modalverben "können", "müssen", "dürfen" och "wollen" i preteritum

  Sätt igång
 • 120x120

  Wie viele Eier ...? Del 1

  att prata om ingredienser och recept att bilda meningar med "damit"

  Sätt igång
 • 120x120

  Wie viele Eier ...? Del 2

  att prata om ingredienser och recept att bilda meningar med "um … zu"

  Sätt igång
 • 120x120

  Wie viele Eier ...? Del 3

  att prata om att baka en äppelkaka adjektiven "viel(e)", "wenig(e)", "ein bisschen" och "ein paar"

  Sätt igång
 • 120x120

  Wie viele Eier ...? Repetition

  ordförrådet från de föregående lektionerna meningar med "damit" och "um … zu" adjektiv för att beskriva mängd

  Sätt igång
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Del 1

  sammansatta ord (repetition) att inte få panik när du stöter på långa sammansatta ord

  Sätt igång
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Del 2

  att fråga om vägen indirekta frågor

  Sätt igång
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Del 3

  uttryck för besök på en myndighet meningar med "ob" och "falls"

  Sätt igång
 • 120x120

  Kannst du mir sagen, wo das Bürgeramt ist? Repetition

  ordförrådet från de föregående lektionerna sammansatta ord indirekta frågor meningar med "ob" och "falls"

  Sätt igång
Default