• Stämma träff med någon, fråga om tid, berätta om din familj, räkna till 100

 • 120x120

  Veckodagarna

  Här lär du dig:
  1. veckodagarna
  Sätt igång
 • 120x120

  Wann hast du Zeit? Del 1

  När har du tid?

  Här lär du dig:
  1. att stämma träff med en vän
  2. verbet "können""
  Sätt igång
 • 120x120

  Wann hast du Zeit? Del 2

  När har du tid?

  Här lär du dig:
  1. att fråga om tiden
  2. olika sätt att tala om tiden
  Sätt igång
 • 120x120

  Wann hast du Zeit? Del 3

  När har du tid?

  Här lär du dig:
  1. att komma överens om en tid att ses
  2. verbet "müssen"
  Sätt igång
 • 120x120

  Wann hast du Zeit? Repetition

  När har du tid?

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. veckodagarna
  3. att tala om tiden
  4. modalverben "können" och "müssen"
  Sätt igång
 • 120x120

  Det tyska uttalet: "s", "ß", "st" och "sch"

  Här lär du dig:
  1. att uttala "s", "ß", "st" och "sch"
  Sätt igång
 • 120x120

  Wer ist deine Schwester? Del 1

  Vem är din syster?

  Här lär du dig:
  1. possessiva pronomen som "mein", "dein" och "sein"
  Sätt igång
 • 120x120

  Wer ist deine Schwester? Del 2

  Vem är din syster?

  Här lär du dig:
  1. att prata om din familj
  Sätt igång
 • 120x120

  Wer ist deine Schwester? Del 3

  Vem är din syster?

  Här lär du dig:
  1. fler sätt att prata om familjemedlemmar
  2. possessiva pronomen i ackusativ som "meinen", "deinen" och "seinen"
  Sätt igång
 • 120x120

  Wer ist deine Schwester? Repetition

  Vem är din syster?

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. possessiva pronomen
  Sätt igång
 • 120x120

  Det tyska uttalet: "au", "äu" och "eu"

  Här lär du dig:
  1. att uttala "au", "äu" och "eu"
  Sätt igång
 • 120x120

  Talen 30-100

  Här lär du dig:
  1. talen från 30 till 100
  Sätt igång
 • 120x120

  Herzlichen Glückwunsch!

  Grattis!

  Här lär du dig:
  1. att gratulera en vän på födelsedagen
  2. att tala om hur gammal du är
  Sätt igång
 • 120x120

  Herzlichen Glückwunsch! Repetition

  Grattis!

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. tal över 20
  Sätt igång