• Prata om vänskap och vardag, berätta om din semester, ordningstal och datum

 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Del 1

  Vi är bästa vänner.

  Här lär du dig:
  1. adjektiv efter verben "sein", "bleiben" och "werden"
  2. hur verb och adjektiv bildar en "Satzklammer"
  Sätt igång
 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Del 2

  Vi är bästa vänner.

  Här lär du dig:
  1. löst sammansatta verb och hur de böjs
  2. "Satzklammer" med löst sammansatta verb
  Sätt igång
 • 120x120

  Wir sind beste Freunde. Repetition

  Vi är bästa vänner.

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. "Satzklammer" med adjektiv
  3. löst och fast sammansatta verb
  Sätt igång
 • 120x120

  Det tyska uttalet: "sp"

  Här lär du dig:
  1. att uttala "sp"
  Sätt igång
 • 120x120

  Tidsadverb som beskriver frekvens

  Här lär du dig:
  1. tidsadverb som beskriver frekvens
  Sätt igång
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Del 1

  Man vänjer sig vid det.

  Här lär du dig:
  1. uttryck för att prata om vardagen
  2. reflexiva verb och reflexiva pronomen
  Sätt igång
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Del 2

  Man vänjer sig vid det.

  Här lär du dig:
  1. fler uttryck för att prata om vardagen
  2. att använda reflexiva verb i en meninge
  Sätt igång
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Del 3

  Man vänjer sig vid det.

  Här lär du dig:
  1. fler verb för att beskriva dina rutiner
  2. formerna av "jeder"
  Sätt igång
 • 120x120

  Man gewöhnt sich daran. Repetition

  Man vänjer sig vid det.

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. reflexiva verb och pronomen
  3. tidsadverb och formerna av "jeder"
  Sätt igång
 • 120x120

  Ordningstal

  Här lär du dig:
  1. ordningstal och datum
  Sätt igång
 • 120x120

  Wie war es? Del 1

  Hur var det?

  Här lär du dig:
  1. att berätta om en semester
  2. verbet "haben" i preteritum
  Sätt igång
 • 120x120

  Wie war es? Del 2

  Hur var det?

  Här lär du dig:
  1. verbet "sein" i preteritum
  2. några prepositioner och tidsuttryck
  Sätt igång
 • 120x120

  Wie war es? Repetition

  Hur var det?

  Här repeterar du:
  1. ordförrådet från de föregående lektionerna
  2. verben "sein" och "haben" i preteritum
  3. ordningstal
  4. prepositioner och tidsuttryck
  Sätt igång
 • 120x120

  Månader

  Här lär du dig:
  1. årets månader
  Sätt igång