• Gå och handla, prata om känslor och din vardag, mängder och större tal

 • 120x120

  Ist das alles? Del 1

  uttryck för att gå och handla ackusativ artikel

  Sätt igång
 • 120x120

  Ist das alles? Del 2

  ordförråd kring mat när artikel inte ska användas artiklar i nominativ och ackusativ

  Sätt igång
 • 120x120

  Ist das alles? Repetition

  ordförrådet från de föregående lektionerna när vilken artikel ska användas

  Sätt igång
 • 120x120

  Det tyska uttalet: "ng" och "nk"

  att uttala "ng" och "nk"

  Sätt igång
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Del 1

  att prata om kvantiteter av ingredienser tal över 100

  Sätt igång
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Del 2

  några ingredienser för att baka hur du talar om kvantiteter av mat

  Sätt igång
 • 120x120

  Es gibt Kaffee und Kuchen. Repetition

  ordförrådet från de föregående lektionerna kvantiteter och tal över 100

  Sätt igång
 • 120x120

  Objektpronomen

  objektpronomen

  Sätt igång
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Del 1

  att prata om känslor och relationer objektpronomen i ackusativ

  Sätt igång
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Del 2

  fler uttryck kring känslor och relationer konjunktioner och hur de påverkar ordföljd

  Sätt igång
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Del 3

  fler konjunktioner bisatser

  Sätt igång
 • 120x120

  Ich bin verliebt! Repetition

  ordförrådet från de föregående lektionerna objektpronomen att använda konjunktioner

  Sätt igång
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Del 1

  att handla kläder färger adjektivändelser i nominativ

  Sätt igång
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Del 2

  fler uttryck kring kläder och färger bestämd form på adjektiv i ackusativ

  Sätt igång
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Del 3

  fler uttryck för att handla kläder frågor med "welche/r/s"

  Sätt igång
 • 120x120

  Kann ich Ihnen helfen? Repetition

  ordförrådet från de föregående lektionerna adjektiv i ackusativ att använda "welche/r/s"

  Sätt igång
Default