• Genom påbyggnadskursen utökar du dina baskunskaper och lär dig att uttrycka dina åsikter om känslor, filmer och böcker, resor eller eventbesök. Kursen är baserad på nivå B1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I had never gone diving before.

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå ett samtal om en semester och själv kunna berätta om en resa - ordförråd om semester och ovanliga aktiviteter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I had never gone diving before.

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: förstå ett mejl om en resa och själv skriva ett mejl och fråga om någons semester - att använda ordförrådet ur del 1

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I had never gone diving before.

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de två senaste lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Let's go to the ballet!

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå och samtala om en balettföreställning - ordförråd om evenemangsbesök

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Let's go to the ballet!

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: bestämma ett datum per mejl - att kunna tala om och skriva räkneord och datum på rätt sätt - använda ordförrådet ur del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Let's go to the ballet!

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  He's the funniest actor I know.

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att prata om och förstå ett samtal om en film - ordförråd om filmer och skådespelare

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  He's the funniest actor I know.

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att uttrycka dina tankar om en film i ett mejl - regelbundna och oregelbundna adjektivkomparationer - att använda ordförrådet i del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  He's the funniest actor I know.

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I don't remember anything.

  Del1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå ett samtal om en olycka och själv kunna prata med en läkare. - ordförråd om olyckor, läkare och sjukhus

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I don't remember anything.

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att informera dig om en olycka - artiga frågor och modalverb - att använda ordförrådet från del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I don't remember anything.

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  She's very affectionate.

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå och själv föra ett samtal om förhållanden och relationer - ordförråd om känslor

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  She's very affectionate.

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att uttrycka dina känslor skriftligt - possessiva och reflexiva pronomen samt possessiva bestämningar - att använda ordförrådet ur del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  She's very affectionate.

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
Default