• I påbyggnadskurs 2 lär du dig: att prata om utlandsvistelser, att diskutera sanningar och lögner och att berätta om tidigare omständigheter och vanor. Kursen baserar sig på nivå B1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I'm going abroad next year!

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå ett samtal om en praktik utomlands - ordförråd kopplat till en längre utlandsvistelse

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I'm going abroad next year!

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att skriva ett mejl om en utlandsvistelse och att prata med någon om dina erfarenheter - framtid med going to och will - att använda ordförrådet från del 1 korrekt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  I'm going abroad next year!

  Repetition

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  How is the job hunt going?

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå ett samtal om att leta jobb och ansöka till en tjänst - ordförråd relaterat till arbete och arbetsansökningar

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  How is the job hunt going?

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att skicka en ansökan per mejl och att skriva om detta till någon - adverb och deras placering i en mening - att använda ordförrådet ur del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  How is the job hunt going?

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Can you keep a secret?

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att prata med någon om en hemlighet - ordförråd på temat förtroende och ärlighet

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Can you keep a secret?

  Del 2: Skriva och läsa

  Här lär du dig: att skriva om en hemlighet och en vit lögn - modala hjälpverb i nutid och dåtid - att använda ordförrådet från del 1 korrekt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Can you keep a secret?

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Do you want some cake?

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå ett samtal om hur man bakar en kaka - ordförråd om kök, matlagning och bakning

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Do you want some cake?

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att beskriva ett recept och erbjuda din hjälp med att laga mat - den korrekta användningen av some och any - att använda ordförrådet ur del 1

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Do you want some cake?

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Who wears the pants in your family?

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå en ung familjs samtal - ordförråd om relationer och yrkesliv

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Who wears the pants in your family?

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att informera någon om ett barn som fötts och att skriva om framtidsplaner - de olika användningarna av used to - att använda ordförrådet från del 1

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Who wears the pants in your family?

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de senaste två lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
Default