• Med denna påbyggnadskurs 2 breddar du dina grundläggande kunskaper, och lär dig prata om bland annat boende, medier, släkt, fester och kriminalfall. Kursen motsvarar B1 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única.

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå och själv föra ett samtal om bostäder - ord som handlar om fastigheter och boende

  Sätt igång
 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única.

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att beskriva en byggnad och dess kännetecken - betydelseskillnad hos adjektiv före och efter substantiv - att använda ordförrådet från Del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120

  Esta casa es una oportunidad única.

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 5

  Här lär du dig: att böja regelbundna verb på -ar i subjuntivo presente - det oregelbundna verbet ir (att gå) i subjuntivo presente

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador!

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå en radiointervju - ord för att beskriva radiosändningar och journalistik

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador!

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att förstå information om radio och journalistik - ojalá och formen subjuntivo presente - att använda subjuntivo presente för att uttrycka osäkerhet och tvivel

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡Ojalá pueda ser presentador!

  Repetition

  Här lär du dig: ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 6

  Här lär du dig: reflexiva verb i presens och i futuro simple

  Sätt igång
 • 120x120

  ¿Quieres ser el padrino?

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå och själv föra ett samtal om släktskapsförhållanden - ord för att beskriva familj, släkt och fester

  Sätt igång
 • 120x120

  ¿Quieres ser el padrino?

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att förstå en text om skilsmässa och giftermål - att bilda relativsatser med cuyo - att använda ordförrådet från Del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120

  ¿Quieres ser el padrino?

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 7

  Här lär du dig: formen condicional av verbet haber - formen subjuntivo mperfecto av verbet haber

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡La próxima vez iré de monstruo!

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå och själv föra ett samtal om temafester och maskerader - ord som handlar om utklädnader och sagoväsen

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡La próxima vez iré de monstruo!

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att förstå en text om temafester - konditionalis - att använda ordförrådet från Del 1 på rätt sätt

  Sätt igång
 • 120x120

  ¡La próxima vez iré de monstruo!

  Repetition

  Här lär du dig: ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
 • 120x120

  Verb 8

  Här lär du dig: indefinido av ser (att vara) och ir (att gå) - några fler verb i particip

  Sätt igång
 • 120x120

  El caso fue investigado por la policía.

  Del 1: Lyssna och prata

  Här lär du dig: att förstå och själv föra ett samtal om brott - ord för att beskriva brott, brottsplatser och polisarbete

  Sätt igång
 • 120x120

  El caso fue investigado por la policía.

  Del 2: Läsa och skriva

  Här lär du dig: att förstå en rapport om polisutredningar och misstänkta - passivform - att använda ordförrådet från Del 1 på rätt rätt

  Sätt igång
 • 120x120

  El caso fue investigado por la policía.

  Repetition

  Här repeterar du: ordförråd och grammatik från de två föregående lektionerna - hör- och läsförståelse samt skriftliga och muntliga färdigheter

  Sätt igång
Default