• I Nybörjarkurs 6 bekantar du dig med flera nya, viktiga inlärningsmoment. Du kommer exempelvis att få samtala om känslor och dating, diskutera kring natur och miljöförstöring och berätta om minnen från förr. Lär dig alla nödvändiga uttryck, grammatik och uttal som motsvarar nivå A2 enligt den Gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  El mar está contaminado. Del 1

  Havet är förorenat.

  Här lär du dig: att samtala om miljö och miljöförstöring - att använda seguir sin, volver a och acabar de - konditionalis för troliga skeenden (real)

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  El mar está contaminado. Del 2

  Havet är förorenat.

  Här lär du dig: att samtala om miljö och miljöförstöring - hur man använder mismo - böjningen av mismo

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  El mar está contaminado. Repetition

  Havet är förorenat.

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - hur man använder seguir sin, volver a och acabar de - konditionalis för troliga skeenden (real)

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Recuerdo que... Del 1

  Jag kommer ihåg att...

  Här lär du dig: att samtala om det förflutna - de regelbundna verbens pretérito imperfecto - att använda pretérito imperfecto

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Recuerdo que... Del 2

  Jag kommer ihåg att...

  Här lär du dig: att samtala om barndomen - de oregelbundna verbens imperfecto

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Recuerdo que... Repetition

  Jag kommer ihåg att...

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - Pretérito imperfecto för regelbundna och oregelbundna verb - hur man använder pretérito imperfecto

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "r" och "rr"

  Här lär du dig: när r uttalas kort (r) eller långt (rr).

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Eres parte del equipo. Del 1

  Du är en del av laget.

  Här lär du dig: att samtala om sport och tävlingar - hur man använder todo och dess former - hur man använder todo och cada

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Eres parte del equipo. Del 2

  Du är en del av laget.

  Här lär du dig: att analysera en fotbollsmatch - att använda mientras, durante och cuando - att använda pretérito imperfecto jämfört med indefinido

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Eres parte del equipo. Repetition

  Du är en del av laget.

  ordförrådet från de två senaste lektionerna - hur du använder pretérito imperfecto jämfört med indefinido - todo och cada, och hur de används

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "p", "t" och "c"

  Här lär du dig: när man uttalar p, t och c mjukt eller hårt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Coqueteó contigo tanto como Piero. Del 1

  Han flörtade med dig lika mycket som Piero.

  Här lär du dig: att samtala om speeddejting - jämförelser med substantiv och verb - att använda av tanto ... como

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Coqueteó contigo tanto como Piero. Del 2

  Han flörtade med dig lika mycket som Piero.

  Här lär du dig: att samtala om vad som skulle kunnat hända - att använda condicional perfecto - adjektiv med ändelsen -ísimo

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Coqueteó contigo tanto como Piero. Repetition

  Han flörtade med dig lika mycket som Piero.

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - jämförelser med substantiv och verb - adjektiv med ändelsen -ísimo - condicional perfecto

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "ps", "sp" och "st"

  Här lär du dig: hur man uttalar bokstavskombinationerna ps, sp och st.

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Quieres que te ayude con los preparativos? Del 1

  Vill du att jag hjälper dig med förberedelserna?

  Här lär du dig: att förbereda en fest - subjuntivo presente för de regelbundna verben

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Quieres que te ayude con los preparativos? Del 2

  Vill du att jag hjälper dig med förberedelserna?

  Här lär du dig: att bjuda någon på fest - att använda llevar och traer - ser i subjuntivo presente

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Quieres que te ayude con los preparativos? Repetition

  Vill du att jag hjälper dig med förberedelserna?

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - hur du använder llevar och traer - ser i subjuntivo presente - subjuntivo presente för regelbundna verb

  Sätt igång
Default