• Med Nybörjarkurs 3 utökar du ditt ordförråd och lär dig att konversera om vardagliga saker, t.ex. hobbys, dagliga rutiner och att gå och handla. Med hjälp av dialoger och övningar lär du dig nya tempusformer och att använda dem. Kursen är baserad på nivå A2 i den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué necesitamos? Del 1

  Vad behöver vi?

  Här lär du dig: några färger och hur man anpassar dem efter substantiven - direkt objektspronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué necesitamos? Del 2

  Vad behöver vi?

  Här lär du dig: talen mellan 100 och 1000 - hur man använder hay

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué necesitamos? Repetition

  Vad behöver vi?

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - direkt objektspronomen - talen mellan 100 och 1000

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  En mi tiempo libre... Del 1

  På min fritid…

  Här lär du dig: att berätta om vad du har för dig under dagen - formerna för några oregelbundna verb - reflexivt pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  En mi tiempo libre... Del 2

  På min fritid…

  Här lär du dig: att prata om din fritid och dina hobbys - formerna av hacer (göra), och några oregelbundna verb - adverb som svarar på frågan hur ofta

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  En mi tiempo libre... Repetition

  På min fritid…

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - formerna för några oregelbundna verb - reflexivt pronomen och adverben som anger hur ofta

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "qu", "x" och "cc"

  Här lär du dig: att uttala qu, x och cc

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Tú qué has hecho? Del 1

  Vad har du gjort?

  Här lär du dig: att berätta om sådant som har hänt - formen pretérito perfecto

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Tú qué has hecho? Del 2

  Vad har du gjort?

  Här lär du dig: objeto directo med prepositionen a - direkt objektspronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Tú qué has hecho? Repetition

  Vad har du gjort?

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - dåtidformen pretérito perfecto - direkt objektspronomen med prepositionen a

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "k" och "w"

  Här lär du dig: hur man uttalar k och w

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué me das? Del 1

  Vad ger du mig?

  Här lär du dig: indirekt objektspronomen - att använda direkta och indirekta objekt i meningar

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué me das? Del 2

  Vad ger du mig?

  Här lär du dig: komparativ och superlativ - artikeln lo

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué me das? Repetition

  Vad ger du mig?

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - indirekt objektspronomen - komparativ och superlativ

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "gu" och "gü"

  Här lär du dig: att uttala gu och

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  No tenemos nada. Del 1

  Vi har ingenting.

  Här lär du dig: att använda algo, alguien, nadie, nada och nunca - dubbel negation

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  No tenemos nada. Del 2

  Vi har ingenting.

  Här lär du dig: skillnaden mellan muy och mucho - ord som ninguno, alguno, mucho...

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  No tenemos nada. Repetition

  Vi har ingenting.

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - dubbel negation

  Sätt igång
Default