• Nästa steg i Nybörjarkurs 5: att beskriva en lägenhet, boka teaterbiljetter, att uttrycka sin musiksmak och sina önskemål. Lär dig essentiella meningar, grammatik och uttal på nivå A2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Este disco está un poquito viejo... Del 1

  Den här skivan är lite gammal...

  Här lär du dig: att samtala om din musiksmak - ordningstalen och deras böjning - diminutiv med ändelsen -ito

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Este disco está un poquito viejo... Del 2

  Den här skivan är lite gammal...

  Här lär du dig: att prata om någons musikaliska talang - formerna och användningen av aquel

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Este disco está un poquito viejo... Repetition

  Den här skivan är lite gammal...

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - ordningstalen och deras böjning - diminutiv med ändelsen -ito - formerna av aquello

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "d"

  Här lär du dig: när man ska uttala d som på svenska och när man ska uttala d svagt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Decide cómo quieres tu casa Del 1

  Bestäm hur du vill ha ditt hem

  Här lär du dig: att prata om en lägenhet - regelbundna imperativformer

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Decide cómo quieres tu casa Del 2

  Bestäm hur du vill ha ditt hem

  Här lär du dig: att prata om din heminredning - några oregelbundna imperativformer - imperativformer i samband med pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Decide cómo quieres tu casa Repetition

  Bestäm hur du vill ha ditt hem

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - regelbundna och oregelbundna imperativformer - imperativformer i samband med pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: konjunktionerna "y" och "o"

  Här lär du dig: hur konjunktionerna y (och) och o (eller) ändras då de står framför vissa vokaler

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Del 1

  Skulle det vara möjligt att boka två inträdesbiljetter?

  Här lär du dig: att boka teaterbiljetter - användningen och bildandet av condicional

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Del 2

  Skulle det vara möjligt att boka två inträdesbiljetter?

  Här lär du dig: att skaffa information om en föreställning - att ange datum och en exakt tidsram - oregelbundna condicional-former

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Sería posible reservar dos entradas? Repetition

  Skulle det vara möjligt att boka två inträdesbiljetter?

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - condicional-formerna

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: diftonger

  Här lär du dig: när man ska uttala två vokaler separat och när man ska uttala dem sammanbundet

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Pueden ayudarte a limpiar la casa... Del 1

  De kan hjälpa dig att städa huset...

  Här lär du dig: att prata om vad som behöver göras i hemmet - användningen och formerna av deber - att prata om månader

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Pueden ayudarte a limpiar la casa... Del 2

  De kan hjälpa dig att städa huset...

  Här lär du dig: att säga vad som redan blivit gjort - andra hushållsarbeten - användningen och formerna av pluskvamperfekt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Pueden ayudarte a limpiar la casa... Repetition

  De kan hjälpa dig att städa huset...

  Här repeterar du: ordförrådet från de två föregående lektionerna - formerna av deber - pluskvamperfekt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: sammanslagna vokaler

  Här lär du dig: hur man slår ihop två på varandra följande vokaler

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿No utiliza el banco en línea? Del 1

  Använder Ni inte internetbanken?

  Här lär du dig: att ta ut pengar från banken - grundtal från 1000 - indefinido-formerna av estar och tener

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿No utiliza el banco en línea? Del 2

  Använder Ni inte internetbanken?

  Här lär du dig: säga vad som tillhör vem - användningen av betonade possessiva pronomen och deras former

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿No utiliza el banco en línea? Repetition

  Använder Ni inte internetbanken?

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - indefinido-formerna av estar och tener - betonade possessiva pronomen

  Sätt igång
Default