• Med Nybörjarkurs 3 kommer du att få en större vokabulär och grammatik för olika situationer som att gå och handla eller att tala om känslor och vardagliga saker. Den här kursen baseras på A2-nivån i den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Ist das alles? Del 1

  Är det allt?

  Här lär du dig: ord att använda i mataffärer och när du handlar - när man kan ta bort den obestämda artikeln - ... och du repeterar artiklarna i nominativ och ackusativ

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Ist das alles? Del 2

  Är det allt?

  Här lär du dig: fler ord på temat att handla - tal över 100 - mängdangivelser för mat

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Ist das alles? Repetition

  Är det allt?

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - när du ska använda de olika artiklarna - mängder och tal över 100

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Ich bin in dich verliebt! Del 1

  Jag är kär i dig!

  Här lär du dig: att tala om känslor och relationer - objektpronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Ich bin in dich verliebt! Del 2

  Jag är kär i dig!

  Här lär du dig: mer ord om känslor och uppträdande - bisatser på tyska

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Ich bin in dich verliebt! Repetition

  Jag är kär i dig!

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - objektpronomen - hur man använder de olika konjunktionerna

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Tyskt uttal: "ng" och "nk"

  Här lär du dig: att uttala tyskans ng och nk

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Kann ich Ihnen helfen? Del 1

  Kan jag hjälpa Er?

  Här lär du dig: namn på olika kläder - olika färger - adjektivformer i ackusativ

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Kann ich Ihnen helfen? Del 2

  Kan jag hjälpa Er?

  Här lär du dig: fler ord på temat kläder - att fråga och svara med welche/r/s

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Kann ich Ihnen helfen? Repetition

  Kan jag hjälpa Er?

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - adjektivformerna i ackusativ - användningen av welche/r/s

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Man gewöhnt sich daran Del 1

  Man vänjer sig.

  Här lär du dig: att tala om vardagliga saker - reflexiva verb och reflexiva pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Man gewöhnt sich daran Del 2

  Man vänjer sig.

  Här lär du dig: mer verb för att beskriva rutiner - jede och dess former - frekvensadverb

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Man gewöhnt sich daran Repetition

  Man vänjer sig.

  Här repeterar du: ordförrådet från de två senaste lektionerna - reflexiva verb och reflexiva pronomen - frekvensadverb och jede samt dess former

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Tyskt uttal: "sp"

  Här lär du dig: att uttala tyskans sp

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Wie war es? Del 1

  Hur var det?

  Här lär du dig: att tala om en semester - preteritumformer av haben - ordningstal och datum

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Wie war es? Del 2

  Hur var det?

  Här lär du dig: preteritumformer av sein - prepositioner och tidsuttryck - och du repeterar futurum med werden

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Wie war es? Repetition

  Hur var det?

  Här repeterar du: preteritumformer av sein och haben - ordningstal - prepositioner och tidsuttryck

  Sätt igång
Default