Portugisiska

“Babbel is one of the stalwarts of the online language-learning sphere.”

“Babbel exceeds expectations, delivering high-quality, self-paced courses.”

“Exceptionally good site”

Portugisiska i världen

Visste du att portugisiska är världens sjätte största språk när det kommer till antalet som har det som modersmål? Portugals historia som kolonialmakt gör att portugisiska talas i så vitt skilda hörn av jorden som Angola, Brasilien, Moçambique, Macao och Östtimor. Det är ett romanskt språk som är närmast släkt med galiciska och spanska. Portugisiska är det största modersmålet i Sydamerika och har allt som allt 240 miljoner talare i världen. Genom det portugisiska imperiets inflytande uppstod också flera portugisiska kreolspråk tex i Västindien, Afrika och Asien. Så har också förenklingar av portugisiskan utanför Portugal uppstått, grammatiken förenklas genom intensivare kontakt med andra språk. Portugisiskan har två stora standarddialekter: brasiliansk och europeisk portugisiska (BP och EP). De skiljer sig när det gäller uttal, grammatik och delvis ordförråd. BP anses lättare att lära sig då grammatiken här är förenklad. Uttalet i EP har utvecklats så att det skiljer sig markant från spanskans och italienskans uttal. Däremot har BP ett mer arkaiskt uttal och det är lustigt nog lättare för tex. spansktalande att förstå det än grannlandets portugisiska. Det är däremot inga stora problem för brasilianer och portugiser att förstå varandra.

Varför ska du lära dig portugisiska?

Den portugiskstalande världen erbjuder en mångfald av olika reseupplevelser. För den som önskar resa framför allt till Portugal, Sydamerika men även till delar av Afrika är det en fördel att kunna portugisiska. Bara Brasilien erbjuder möjligheter för en rad olika intressen. De flesta tänker kanske på karnevalen i Rio de Janerio och fotboll. Det tropiska klimatet inbjuder till en dröm om en resa genom regnskogen och kanske till de imponerande Iguaçufallen. Portugal kan ses som en språngbräda för de företag som vill etablera sig i andra portugisisk-talande länderna som Angola och Brasilien. I kontakt med dessa länder är det ett plus att behärska språket. Brasiliansk portugisiska är en bra utgångspunkt för att förstå och lära sig de andra romanska språken som spanska, italienska och franska, och vem drömmer inte om att bli verkligt flerspråkig?

En bra metod att lära sig portugisiska

För den som vill lära sig eller förbättra sin portugisiska finns det en prisvärd möjlighet att lära sig det i sitt eget tempo på Babbel.com. På Babbel är det inte bara möjligt att effektivt lära sig språk från grunden utan också lätt att utöka sitt ordförråd. Underhållande illustrationer underlättar lärandet och du kan inte bara lyssna på alla ord utan också själv säga efter och med hjälp av taligenkänning kontrollera uttalet. Alla ord är inspelade av personer som har brasiliansk portugisiska som modersmål. Till skillnad från andra kurser har du här möjligheten att lära dig brasiliansk portugisiska från grunden. Detta har inte bara fördelen att grammatik och uttal är lättare än i EP utan det underlättar också för dig att lära dig andra romanska språk. Babbel har omfattande temakurser för att förbättra ditt ordförråd anpassade till olika behov. Det finns en världsomfattande Babbel-community där du kan använda dina nya kunskaper i chatt eller via meddelande. Du kan lära dig när du vill och tack vare olika appar också överallt, även på resan i Braslien.

Portugisiska