+B

“Babbel is one of the stalwarts of the online language-learning sphere.”

“Babbel exceeds expectations, delivering high-quality, self-paced courses.”

“Exceptionally good site”

Lär dig norska gratis

Behöver du förbättra din norska men vill inte lägga ut pengar för det? Lär dig norska gratis med hjälp av en utav alla gratiskurser som finns att tillgå på nätet. Men försök att hitta en kurs som är någorlunda bra för en stor del av kurserna som finns att tillgå är översållade med reklam för att de måste finansieras på något sätt i och med att användarna inte betalar någon avgift. Det finns ofta inte så mycket plats över för själva kursinnehållet och du kanske distraheras under lärandet av att titta på alla reklaminslag. Kurserna som finns att tillgå gratis är ofta inte särskilt bra strukturerade och är inte sammanställda av utbildade lärare och förklarar till exempel grammatik på ett undermåligt sätt. Kurser online kan uppdateras kontinuerligt, både vad gäller innehållet och teknologin som används. Gratiskurser har för det mesta inte samma möjlighet att göra detta och kan därför halka efter i utvecklingen och lär kanske inte ut nytillkomna och viktiga vardagsord. De flesta gratiskurser som finns har inte heller möjlighet att erbjuda en kundtjänst som hjälper dig om det är något som inte fungerar eller om det är något du inte förstår.

Lär dig norska med Babbel

Lär dig norska gratis på babbel.com och om du sedan vill lära dig mer kan du till ett ringa pris få tillgång till Babbels hela utbud. Detta kostar endast högst 9,95€ per månad och ännu mindre om du vill lära dig flera månader i följd. Du kan komma åt Babbels kurser hemma via din dator eller när du är på väg någonstans genom appar för iOS och Android. Sättet att lära in på är därmed väldigt flexibelt och du är varken begränsad av tid eller plats. Det är upp till dig om du hellre lär dig på natten eller under de tidiga morgontimmarna och om det är på väg till träningen eller i lugn och ro i soffan. Du bestämmer själv när du vill ta en paus och fortsätter sedan där du senast avslutade. Ordförståelsen är uppdelad i ett antal lektioner på olika teman som till exempel politik och mat. Du väljer själv om du vill rikta in dig på teman som särskilt intresserar dig eller om du vill lära dig alla lektioner. För att du ska komma ihåg alla nya ord du lärt dig påminner funktionen repetitionsmanager om vilka ord du behöver repetera. På så vis bygger du upp ett gediget ordförråd. För att du ska få öva på ditt uttal utan att behöva leta upp andra norsktalande har Babbel utvecklat en taligenkänningsfunktion där du kan lyssna på hur ett ord uttalas av en person med norska som modersmål och sedan upprepa ordet tills du är nöjd med hur det låter. Du får hela tiden direkt återkoppling på hur ditt uttal låter. I Babbels egen community kan du sedan på en gång använda dina nya kunskaper i norska i kontakten med andra norsktalande. Ni kanske kan utbyta erfarenheter eller du kan få lära dig några roliga norska uttryck. På så vis kanske du även kan få nya bekanta.

Lar Dig Norska Gratis