Babbel Logo

Hur blir man egentligen språkinlärningsexpert på Babbel?

Christina (andra hand från rätt) arbetar sedan tre år tillbaka på Babbels didaktikavdelning. Där leder hon ett av teamen med språkinlärningsexperter, det vill säga de som producerar och koordinerar kurskoncept och -innehåll  – och dessutom jobbar hon på helt nya idéer för Babbel-appen. Nyligen höll hon en presentation för studenter om karriärmöjligheter inom språkinlärning och […]
Språkinlärningsexpert på Babbel

Christina (andra hand från rätt) arbetar sedan tre år tillbaka på Babbels didaktikavdelning. Där leder hon ett av teamen med språkinlärningsexperter, det vill säga de som producerar och koordinerar kurskoncept och -innehåll  – och dessutom jobbar hon på helt nya idéer för Babbel-appen. Nyligen höll hon en presentation för studenter om karriärmöjligheter inom språkinlärning och didaktik (läran om lärande, undervisning och dess förutsättningar). Vi passade på att ställa henne några frågor i dag.

Christina, hur blir man egentligen språkinlärningsexpert på Babbel?

Det är inte så enkelt att svara på! Det finns inte bara en väg dit. Tvärtom, det unika med Babbel är just vårt stora och mångsidiga team av språkinlärningsexperter! Vi har visserligen något stort gemensamt, nämligen vår passion för språk, och den som besöker oss på kontoret inser snabbt att vi ständigt byter från ett språk till ett annat. Utöver det tar vi alla med oss helt olika kompetenser och kvalifikationer till teamet. Hos oss träffar du språkvetare, översättare, didaktiker, redaktörer, författare, projektledare och naturligtvis språklärare. Kort sagt, det är blandningen som gör det – den är vår stora styrka! Tillsammans skräddarsyr vi våra kurser efter våra användare och definierar exakt rätt innehåll för alla språkkombinationer på Babbel.

Och vad har du tagit med dig till företaget?

Lite av allt! Under mina studier, bland annat i skandinavistik, har jag lärt mig mycket om de skandinaviska språken och deras egenheter. Det är till stor hjälp för mig i dag! Jag funderar till exempel på vilka specifika utmaningar någon med tyska som modersmål får kämpa med när hen lär sig svenska. Det har sedan direkt inflytande på kursinnehållet och på presentationen av inlärningsmaterialet. Samtidigt känner jag också till parallellerna mellan de båda språken. Jag kan då uppmärksamma våra användare på vad de, så att säga, får gratis och utan att anstränga sig när de lär sig svenska. Meningsbyggnaden är till exempel ganska lik, och många ord är också nästan likadana, som “Haus” och “hus”, och därför lätta att förstå redan från början. Det kan vara väldigt motiverande!

Det egna modersmålet är alltså väldigt viktigt för kursinnehållet?

Ja, men framförallt är det viktigt att det relaterar direkt till användarens vardag! Det blev jag för första gången helt medveten om, när jag parallellt med de teoretiska studierna också undervisade i svenska, både i klassrumoch online, och gick motsvarande vidareutbildningar. Det var verkligen roligt från allra första början! Jag lärde känna många intressanta människor, som alla hade olika skäl till och mål med att lära sig svenska. Deras entusiasm, deras språkglädje och deras framsteg motiverade mig hela tiden till att stötta dem i alla utmaningar de stötte på i sina individuella lärprocesser. Där lärde jag mig hur essentiellt det är med rätt urval av innehåll, inlärningsmetoder och medier. En bra bearbetning av materialet så att det passar studenterna är avgörande för framgång med inlärningen – och framgång är så viktigt!

Det märker jag också hela tiden i mitt jobb som examinator för det svenska språkcertifikatet Swedex. Oavsett om de behöver språket i sitt jobb, inför nästa semester, eller om de bara vill prata med sin granne, så söker många studerande inte enbart utmaningen att kunna använda språket i verkligheten, utan de vill också ha sina språkkunskaper svart på vitt. Därför erbjuder vi på Babbel förresten också ett certifikat i engelska i samarbete med Cambridge English. Som examinator tänker jag ständigt på frågan om vad framgång inom inlärning egentligen är, hur det känns och framförallt hur det kan mätas utifrån alla aspekter. Erfarenheterna jag har samlat som språklärare och examinator, och som jag fortfarande samlar, influerar mitt arbete här på Babbel än i dag.

Innan du kom till Babbel arbetade du också mycket med böcker. Är det egentligen någon skillnad på att utveckla innehåll för böcker och appar?

Bra fråga! Jag ska försöka svara utifrån ett innehållsperspektiv. Som inlärningsexpert ställer jag mig i grunden alltid samma frågor, till exempel: Vilka är mina elever? Vilka teman är relevanta för dem? Vilka mål vill de nå? Sedan är det lösningarna som skiljer sig åt alltefter medium. I en bok kan ett kapitel alltid bli lite längre, medan det alltid måste vara kort och koncist i appen. Och aktiviteterna i appen är naturligtvis väldigt interaktiva – en bok kan inte ge mig direkt feedback eller reagera på det jag fyller i. Dessa skillnader måste jag alltid ha i åtanke när jag tar fram koncept och innehåll.

Dessutom skiljer sig produktionsprocesserna åt. För att bara nämna ett par exempel från det dagliga arbetet: När jag jobbar på innehållet till en bok behöver jag ha en enorm fantasi för att tänka ut hur jag skulle vilja formge en sida. Och om då alla bilder, övningar och texter faktiskt passar på sidan och om ordningsföljden verkar logisk, det märker jag först när sidan kommer tillbaka efter att ha blivit tryckt. I Babbel-appen har vi den stora lyxen att få en förhandsvisning. Det betyder att vi kan se om allt passar i en förhandsvisning i vårt hemgjorda författarverktyg, direkt efter att ha utarbetat innehållet. Det sparar tid och gör oss extremt flexibla och glada i att experimentera. Nu har vi till och med ett eget team som säkrar kvaliteten på vårt innehåll och arbetar på att ständigt förbättra det.

Åh ja, och det tar såklart lite längre tid att publicera en bok också. Det är förvisso verkligen häftigt när man håller en nytryckt kopia i händerna, men innehållet i appen publicerar vi med ett knapptryck och våra användare får då tillgång till det på en gång!

Vad arbetar du på just nu? Och vad motiverar dig särskilt med det?

Just nu leder jag ett fantastiskt team av språkinlärningsexperter, som koordinerar och producerar kurskoncept och innehåll för språken danska, ryska och svenska till nästa release. Framförallt baserat på feedback, som vi har fått från användare genom vår kundservice, bygger vi på materialet med fler nivåer för en del av språken. Därtill håller teamet på att arbeta med stor entusiasm på nya kurser med ett bestämt tema. Vilket tema det är, blir en överraskning!

Det är förresten också en av sakerna som särskilt motiverar mig: spelrummet jag har här för att utforma nya saker, det fantastiska teamet, utmaningarna som följer med  nya aktiviteter och projekt – helt enkelt det dagliga lärandet. Det är alltid spännande, helt enkelt! Just nu arbetar vi på nästa produktgeneration, som vi vill ska göra det ännu mer motiverande att lära sig språk. Användarna ska kunna komma i gång med sitt målspråk, exakt när de behöver det.

Dela: