Babbel Logo

Hur Babbels språkexperter gör det möjligt för alla att lära sig ett språk

Lena jobbar i Babbels didaktikteam, där våra språkkurser skapas och optimeras. Hon och hennes kollegor, som är lingvister, lärare, instruktionsdesigner och, förstås, språknördar, skräddarsyr kursinnehåll och verktyg för att hjälpa användarna att nå sina individuella mål. I den här korta serien om tre artiklar skriver hon om några av de pedagogiska överväganden Babbels språkexperter måste […]
cursos de idiomas online

Lena jobbar i Babbels didaktikteam, där våra språkkurser skapas och optimeras. Hon och hennes kollegor, som är lingvister, lärare, instruktionsdesigner och, förstås, språknördar, skräddarsyr kursinnehåll och verktyg för att hjälpa användarna att nå sina individuella mål. I den här korta serien om tre artiklar skriver hon om några av de pedagogiska överväganden Babbels språkexperter måste ta hänsyn till när de skapar innehåll för miljontals användare. Först ut ligger fokus på mångfald!

Våra användare har olika utgångspunkter i resan mot att lära sig ett språk

Vi skapar språkkurser inte bara för att vi tycker att det är roligt (och det tycker vi verkligen!), utan först och främst för att människor vill och ofta behöver lära sig språk av alla möjliga olika anledningar.

I dag har Babbel mer än en miljon användare över hela världen. De har åtminstone en sak gemensamt: De vill lära sig ett språk. I övrigt skiljer de sig åt på många sätt, eftersom varje användare är unik. Därför är det alltid en väldigt personlig resa att lära sig ett nytt språk. Instruktionsdesignern Julie Dirksen menar att man kan jämföra att lära sig ett språk – precis som allt nytt man lär sig – med att överbrygga ett avstånd från där man befinner sig för tillfället till dit man vill komma. Det här avståndet är emellertid olika för olika personer. Även om många användare har ett gemensamt mål, är deras respektive utgångspunkter och deras sätt att lära sig (och därmed deras resor till att överbrygga avståndet) mångfacetterade.

Ben Davies, projektledare för engelska på Babbel, formulerar det så här: “Vi har användare i alla åldrar, med många olika modersmål. Men är de inte bara olika när det gäller ålder och modersmål, utan självklart också när det gäller utbildning, arbetslivserfarenhet, livserfarenhet – och erfarenhet av att lära sig språk! Många av dem lär sig ett språk för första gången någonsin med Babbel, eller kanske för första gången sedan dåliga erfarenheter från högstadiet eller gymnasiet. Vi har också vissa användare som lär sig sitt fjärde, femte eller till och med sjätte språk. Alla dessa faktorer tillsammans betyder att våra användare har väldigt olika behov när det kommer till att lära sig ett språk.” Det här är såklart en utmaning, men samtidigt är det både fascinerande och motiverande för oss att verkligen fördjupa oss i hur vi förklarar en specifik grammatikregel eller hur vi introducerar ordförråd på olika nivåer, anpassade till olika användares behov.

Sophie Vignoles, teamledare för franska och för skandinaviska språk på Babbel, lägger till hur viktig olika användares motivation är: “Din motivation att lära dig ett språk är kanske kopplad till resor, medan andra har ett mål om självförbättring, eller lär sig för att förbättra sin mentala förmåga.” För att möta dessa olika bakgrunder, intressen och målsättningar, erbjuder Babbel ett stort utbud av kurser på olika nivåer, vissa fokuserar på grammatik eller uttal, andra på rese- och jobbrelaterat ordförråd, eller lär ut idiom och tungvrickare för att verkligen sätta igång dina hjärnceller!

Olika människor lär sig på olika sätt

Våra användare skiljer sig inte bara åt i vad de vill och behöver lära sig, utan även när och hur de lär sig bäst. Många av våra användare gillar Babbel eftersom de kan använda appen på egen hand; de bestämmer när, var och hur mycket de gör baserat på sina individuella vanor och preferenser.

Ben förklarar: “En sak vi fokuserar på är längden på våra lektioner – de är vanligtvis 10 till 15 minuter långa. Det betyder att om någon föredrar att lära sig ”lite och ofta”, kan de göra en lektion om dagen (vilket vi rekommenderar) och ändå göra verkliga framsteg. Samtidigt så utgör lektionerna i vårt progressiva innehåll enheter tillsammans, så de som har mer tid över kan också ta sig igenom en hel enhet bestående av flertalet lektioner i sin egen takt.” En annan fördel med att lära sig ett språk med en app är att du kan lägga tid på det just då när det passar dig bäst. Exempelvis visade en undersökning att de flesta användare föredrar att använda Babbel på kvällen, medan andra väljer morgonen eller eftermiddagen till att förbättra sina språkkunskaper.

Alla lär sig inte språk på samma sätt. En vanlig kategorisering av olika inlärningsstilar inom lingvistik rör de olika sensoriska kanalerna, dvs. vilka sinnen man aktiverar när man lär sig en ny färdighet, och hur man bearbetar information. Som Sophie på Babbel förklarar: “Vissa personer är av den auditiva typen  och fokuserar på att lyssna, medan andra är visuella inlärare, som bäst bearbetar information genom visuella incitament. Kinestetiska inlärare lär sig bäst när de genomför fysiska aktiviteter, och läs-/skrivtypen av inlärare lär sig bäst när de interagerar med text.” Det är dock inte så att dessa kategorier untesluter varandra. Det finns visserligen individuella preferenser, men vanligtvis kombinerar människor olika sinnesorgan i olika hög grad. För att kunna lära sig något ordentligt måste vi vanligtvis aktivera alla sinnen. Särskilt när det kommer till språkinlärning är en blandning av att lyssna och prata, läsa och skriva nya ord och fraser, visualisera dem, och att använda dem i verkliga livet väldigt viktigt. Därför innehåller Babbels kurser en blandning av olika övningar, som täcker auditiva, visuella och kinestetiska aktiviteter. Med Sophies ord: “En kombination av olika aktiviteter fungerar ofta bäst för att adressera en blandning av sinnesorganen. Vi erbjuder användare möjligheten att närma sig ett specifikt ämne från olika perspektiv.”

Hur individualiserar man inlärning i framtiden?

När teknologin utvecklas gör digital språkinlärning det också. Ett sätt att göra språkinlärningen ännu mer effektiv för  våra användare – var och en med sin unika resa – är att se till att kursinnehållet automatiskt anpassar sig efter deras behov, något som vi på Babbel just nu håller på att utveckla och experimentera med. Ben förklarar ytterligare: “Vi skulle kunna titta på att låta en användare helt och hållet skräddarsy sin egen lärupplevelse genom att kanske genomgå något slags diagnostiskt test, för att se vilka övningar som leder till bäst resultat, och sedan filtrera lektioner så att fler övningar som passar dyker upp. Vi skulle till exempel kunna producera olika versioner av samma lektioner.” Vi undersöker hela tiden många olika möjligheter för att förbättra lärupplevelsen med Babbel. Viktigast av allt är att vi hela tiden lär oss med och av våra användare hur vi ska göra språkinlärning intressant, roligt och så framgångsrikt som möjligt för så många människor som möjligt!

 

Lär dig tyska med Babbel idag.
Testa den första lektionen gratis
Dela: