Lär dig norska

Norska har många likheter med svenska och vi förstår ofta varandra ganska bra. Trots det finns det många anledningar till att lära dig norska. Att kunna förstå, läsa och skriva norska obehindrat ger dig tillgång till allt som Norge har att erbjuda.

Lär dig norska för arbetet

Det bor ungefär 44773 svenskar i Norge, men många svenskar arbetar även i landet utan att folkbokföra sig där. Vi delar en lång gräns med varandra och det är lätt att ta sig mellan länderna om man vill pendla. Svenska ungdomar brukar arbeta under korta perioder i Norge eftersom lönerna har varit högre där än i Sverige. Jobben kan hålla i sig en säsong och flera svenskar bor därför tillfälligt i landet. Norge har dessutom haft mycket låg arbetslöshet i flera år och svenskar som har haft svårt att få jobb i Sverige har därför sökt sig dit. Våra svenska kvalifikationer gäller i Norge och därför är det lätt att jobba i båda länderna.

Läs mer om Babbels språk

Om du vill studera i Norge blir du en av cirka 15000 internationella studenter. Norges utbildningssystem är mycket likt det svenska och du behöver inte översätta dina betyg från Sverige för att ansöka. Som svensk medborgare söker du till en norsk utbildning på samma premisser som norska medborgare. Din utbildning kan sedan tillgodoräknas i alla nordiska länder och din examen är lika giltig i Norge som i Sverige. Kunskaper i norska är inte ett krav för svenskar som vill studera i Norge, men det kan trots det vara till nytta. Även om våra språk är lika finns det saker som skiljer sig åt och det blir ofta tydligt vid arbete eller studier. Om du vill lära dig norska för studier eller arbete kan du fokusera på det när du studerar med Babbel. Du kan anpassa kurserna så de behandlar ämnen som är relevanta för dig och du väljer själv vilken nivå du vill studera på.

Norsk språkutbildning för svenskar

  • Vid språkinlärning är det viktigt att utbildningen är anpassad utifrån ens modersmål. Eftersom svenska har samma nordgermanska rötter som norska finns det många likheter att utgå från. När du studerar norska med Babbel är utbildningen anpassad för svensktalande. Det innebär att du inte behöver studera saker som är mycket lika svenskan, utan du kan istället fokusera på det som är annorlunda. Det gör utbildningen mycket mer effektiv.

  • Det är nödvändigt med repetition för att ord ska fastna i långtidsminnet. I Babbels app blir du påmind om att repetera vissa ord och meningar. Repetitionerna pågår tills du gör rätt och varje gång det sker hoppar du upp en nivå.  Ord som du har lätt för behöver du därför inte upprepa särskilt ofta, men ord som du har svårt för repeteras och på så sätt fastnar det i långtidsminnet.

  • Norge har väldigt många dialekter i förhållande till folkmängd. Skillnaderna har uppstått genom stora geografiska avstånd och att fjällandskapet har begränsat kontakten mellan olika kommuner. Dialekter har även uppmuntrats i Norge och det har lett till att lokala uttal har bevarats på ett bättre sätt än i många andra länder. För svenskar som lär sig norska kan det vara svårt att förstå alla dialekter.

  • Babbels språkutbildning är baserad på dialoger som spelas in av norrmän med olika dialekter. Genom att lyssna på och upprepa dialogen lär du dig snabbt att förstå olika uttal, samtidigt som du övar upp hörförståelsen på ett naturligt sätt. När du sedan hör dialekten i verkligheten kan du snabbt identifiera vad som sägs, oavsett vilket område personen som talar kommer från.

Se resultat

Sverige och Norge ligger mycket nära varandra språkmässigt och kulturellt. Trots likheterna finns det en hel del skillnader i språken som märks när man arbetar eller studerar i landet. Babbels utbildning bygger på språkens likheter och olikheter när du som svensk lär dig norska. Identifiera och lär dig olika dialekter, repetera nödvändiga ord och studera intresseområden som är viktiga för dig.

Börja nu

Tips och inspiration

Med rätt strategi är 15 minuter tillräckligt

Lär dig norska genom att studera endast en kvart om dagen. I motsats till vad man kan tro lär vi oss mer långsiktigt genom regelbundna, korta studiesessioner, än genom intensiv korvstoppning.

Läs mer

Som nybörjare lär du dig mest

Forskning från City University i New York har visat att nybörjare lär sig språk mycket effektivt, och på kort tid. Deltagarna i studien behövde endast 15 timmar utspritt på två månader för att nå samma nivå som en grundkurs i språket gav.

Läs mer

Låt vardagen bli din språkkurs

Det är fullt möjligt att bygga upp en vardag där du regelbundet övar dig på ett nytt språk. Här kommer fem tips som gör att du kan skippa språkkursen.

Läs mer

Se vad andra tycker om Babbel