+B

“Babbel is one of the stalwarts of the online language-learning sphere.”

“Babbel exceeds expectations, delivering high-quality, self-paced courses.”

“Exceptionally good site”

Lär dig norska på babbel.com

Lär dig norska
Lär dig norska för att använda på semesterresan, i jobbet eller i studierna. Eller helt enkelt för att det är ett så kul språk att kunna och för att Norge är ett spännande land med ett dramatiskt landskap som är väl värt ett besök. Kurserna kostar högst 9,95€ per månad beroende på bindningstid. Babbel erbjuder interaktiva och roliga kurser online vid datorn eller när du är på väg via iOS och Androidappar. Kurserna är uppbyggda på ett lekfullt och användarvänligt sätt och finns för både dig som lär dig norska från början och för de som redan kan lite och vill lära sig mer eller repetera gamla kunskaper. Det finns bland annat lektioner i ordförståelse på olika teman, såsom shopping, politik och resor. Orden och de viktiga grammatikförklaringarna finns på både grundläggande och avancerad nivå. För att du ska lära dig så många norska ord som möjligt och sedan även komma ihåg dem har Babbel utvecklat en så kallad repetitionsmanager som påminner dig om vilka ord du behöver repetera. Babbel erbjuder även ett taligenkänningssystem där du lyssnar och upprepar och sedan direkt får feedback på hur det låter. Du kan öva ditt uttal om och om igen tills du är nöjd. När du lärt dig lite norska kan du på en gång omsätta dina nya kunskaper i Babbels egen community som har användare över hela världen. Där kan du även komma i direkt kontakt med norrmän och andra norsktalande som du kan samtala med och öva dina kunskaper på.

Lär dig norska online

Norska talas av cirka fem miljoner människor i Norge och av en mindre grupp i Sverige och Nordamerika. Det är ett västnordiskt språk i den nordgermanska grenen i den indoeuropeiska språkfamiljen. Norskan har sitt ursprung i fornnordiskan och influerades senare starkt av danskan och lågtyskan. Det finns två officiella skriftspråk, bokmål och nynorsk, varav det senare används av en mindre del av befolkningen. Båda skriftspråken används i skolundervisningen och av myndigheter. Kommunerna bestämmer själva vilket som används. Norge har ett ovanligt stort antal dialekter i förhållande till antal invånare. Talad norska och svenska har många likheter medan skriven norska har större likheter med danskan. När norska blandas med svenska kallas den ”svorska”. Det är lätt för en svensk att lära sig norska. Det är roligt och användbart att i alla fall lära sig ett par ord på grannländernas språk. För trots att vi förstår mycket av varandras språk blir det ofta missförstånd för att man tror att man förstått och gärna vill förstå. Genom Babbels kurser, som finns att tillgå både online och som app, lär du dig norska var du vill och hur du vill. Eftersom varje användare har ett personligt konto kan du ta en paus och sedan fortsätta direkt där du avslutat. Kurserna kostar som mest 9,95€ per månad. Om du vill pröva dina nyförvärvade kunskaper i norska kan du chatta med andra användare i Babbels community. Användarna är spridda över hela världen och kan förutom att hjälpa dig med att lära dig norska kanske dela med sig av andra erfarenheter eller bli en god vän.