+B

“Babbel is one of the stalwarts of the online language-learning sphere.”

“Babbel exceeds expectations, delivering high-quality, self-paced courses.”

“Exceptionally good site”

Språkkurs i nederländska ­

Behöver du förbättra din nederländska eller lära dig språket från grunden? Då har du lösningen hos Babbel. Lär dig nederländska till det förmånliga priset 9,95€ per månad, eller ännu mindre om du väljer att lära dig flera månader i följd. Babbels kurser är roliga och användarvänliga och är utformade för att passa olika typer av användare. Kurserna är uppbyggda med mycket bilder och uppfinningsrika förklaringar. Du kan även enkelt öva på ditt nederländska uttal med hjälp av en taligenkänningsfunktion som ger dig direkt feedback på hur ditt uttal låter. Du får först höra hur ett ord uttalas på modersmålsnivå och kan sedan själv upprepa ordet tills du är nöjd med hur det låter. I och med att kurserna finns att tillgå både online och via iOS och Androidappar kan du lära dig när du vill och var du vill. Du bestämmer själv hur du vill lägga upp ditt lärande beroende på vad som passar dig bäst. Kanske lär du dig bäst tidigt på morgonen innan du gått upp eller hellre på bussen på väg till jobbet. Genom ditt personliga användarkonto kan du ta en paus när du vill för att sedan ta vid igen där du senast avslutade. Ordförståelsen är indelad i lektioner på olika teman som till exempel vardagsord och resor. Du väljer själv hur många utav dessa lektioner du vill göra. Därtill kommer förklaringar av grammatiska problem och kort information om seder och bruk. För att du ska komma ihåg de ord du lär dig finns det en så kallad repetitionsmanager som pekar på vilka ord du behöver repetera. På så vis bygger du upp ett ordentligt ordförråd. I Babbels egen community kommer du sedan i kontakt med andra personer som pratar nederländska och du lär dig nederländska av infödda. På så vis får du använda dina nyvunna språkkunskaper samtidigt som du lär dig nya ord och uttryck.

Lär dig nederländska

Nederländska är ett västgermanskt språk som talas i första hand i Nederländerna och Belgien. Språket talas även i bland annat Sydafrika, Indonesien, Frankrike och Aruba. Den variant av nederländska som finns i Belgien kallas ibland för flamländska och räknas som ett eget språk. Detta är omdiskuterat och språkforskare menar att det endast är en variant av nederländska. Nederländska talas av cirka 23 miljoner människor. För svenskar är det relativt lätt att förstå skriven nederländska medan talet är svårare. Lär dig nederländska utan stora svårigheter med Babbel och ha användning av språket på resor till bland annat Nederländerna eller Belgien. Babbel erbjuder kurser i nederländska till det förmånliga priset 9,95€ per månad och om du lär dig flera månader i följd kostar det ännu mindre. Kurserna finns att tillgå online eller via iOS och Androidappar. Du bestämmer själv hur du vill lägga upp ditt lärande och har på grund av kursernas tillgänglighet inga begränsningar av varken tid eller plats. För att komma i kontakt med andra personer som pratar nederländska kan du använda dig av Babbels egen community. I detta forum lär du dig nederländska som komplement till det du redan lärt dig genom att chatta eller prata med andra användare som pratar språket.

Lar Dig Nederlandska