Babbel Magazine

Kvinnor på Babbel pratar om genus och karriär

Megan Toon, ursprungligen från Storbritannien, jobbar i Babbels PR-team. Lagom till internationella kvinnodagen den 8 mars pratar Megan med flera av Babbels medarbetare om deras olika perspektiv och bakgrunder, för att belysa de mångfacetterade sätt på vilka kvinnor på Babbel engagerar sig för jämställdhet, språk och teknologi inom startup-världen.
mulheres no mercado de trabalho

Megan Toon, ursprungligen från Storbritannien, jobbar i Babbels PR-team. Lagom till internationella kvinnodagen den 8 mars pratar Megan med flera av Babbels medarbetare om deras olika perspektiv och bakgrunder, för att belysa de mångfacetterade sätt på vilka kvinnor på Babbel engagerar sig för jämställdhet, språk och teknologi inom startup-världen.

Vad var det som lockade dig till ditt yrke och till Babbel?

Annabella Da Encarnacao: Jag är Vice President of Marketing Performance – ansvarig för marknadsföringskanaler som värvar användare, och att ta in nya kunder till Babbel. Babbel var det perfekta nästa steget för mig, eftersom jag hade sett fram emot att jobba för ett företag med en stark vision och en produkt vars syfte är att förändra människors liv till det bättre.

Maria Robledo: Jag är Director of Engineering. Jag tror att teknologi förändrar världen och jag vill arbeta inom en industri som har inflytande på människor och samhälle. Babbel har det inflytandet. Babbel gav mig även möjligheten att arbeta utanför Spanien och att påbörja en karriär i Tyskland.

Belén Caeiro: Jag är Director of Product Marketing – den del av teknologiindustrin som löser hur man bäst för fram produktinnovation, så att användaren bättre förstår värdet av produkten. Jag har alltid letat efter dynamiska och kreativa rum – för mig är det tech-industrin. Jag började min karriär varken inom produkt eller inom marknadsföring, men min erfarenhet har sakta lett mig dit jag är i dag.

Nicki Hinz: Jag har alltid älskat språk och teknologi – jag antar att jag är lite av en nörd på så vis. Babbel är verkligen den perfekta platsen för mig, där jag kan kombinera dessa två passioner. Jag jobbade som språklärare i Storbritannien, och jag hade redan använt Babbel i åratal innan jag började jobba här. Nu är jag Senior Project Manager för tyska, vilket ger mig möjligheten att skapa innehåll och att designa inlärningsupplevelsen för de som lär sig tyska.

Julie Krauniski: Jag är Public Relations Manager för Brasilien, och som sådan är jag ansvarig för att öka varumärkeskännedomen i Latinamerika. Jag studerade journalistik, och det är vanligt för journalister att så småningom bli PR-chefer. Dessa två jobb kompletterar varandra och liknande kompetenser behövs. Till exempel kräver både PR och journalistik kreativt skrivande och social förmåga. Genom mitt arbete kan jag uppmärksamma människor på en produkt som förändrar deras liv på ett positivt och meningsfullt sätt.

Nazly Sabbour: Jag är Data Scientist i teamet för analytiska beslut, där jag ger support till olika team på Babbel för att ta bättre beslut, baserade på kund- och produktdata. Babbel erbjuder en välkomnande miljö och har en stor kundbas. Det är absolut nödvändigt som dataanalytiker, eftersom vi behöver en viss mängd data för att kunna dra betydelsefulla slutsatser. Det är också viktigt för mig att jobba med en produkt som har positiv inverkan och är meningsfull för kunder.

Vad vill du att din karriär på Babbel ska möjliggöra för dig?

Annabella: Jag ser det som mitt jobb att möjliggöra för andra att nå en helt ny nivå. Det gör mig glad att se en individ växa från dag ett, på vad som kanske är hens första jobb, att lära sig om företaget och produkten, och att bli bättre än jag någonsin kunnat hoppas på.

Nicki: Jag vill sprida passion för, och kunskap om språk. När man jobbar som lärare i ett klassrum har man kanske 20 studenter att lära ut till, medan jag på Babbel når tiotusentals användare som lär sig språk. Jag vill också att mitt jobb möjliggör för mig att växa som person. Babbel ger tillfällen att lära sig och prova på nya områden, att misslyckas och att lära sig från misstagen.

Julie: En gång var jag med på en teambuilding-dag, och vi var tvungna att komma på vår egen slogan. Min var “varje latino lär sig språk”. Det är min roll här på Babbel. Endast 5 % av brasilianerna är tvåspråkiga. Att prata ett annat språk handlar om mer än karriärmöjligheter – det handlar om att öppna våra sinnen. När du pratar ett annat språk får du större empatiförmåga och förståelse för samhället. Jag vill bidra till förändring och sprida språkinlärning över Latinamerika.

Har du upplevt könsdiskriminering – medvetet eller omedvetet? Har det ändrat sättet du förhåller dig till ditt jobb på?

Belén: Helt klart. Jag stötte först på könssärskiljande kommenterar under mina studier i energiteknik. Vi var 10 kvinnor i en klass på 200. Medan de flesta professorer kunde skoja och säga “de här kvinnorna kommer att äta er lunch, eftersom de inte bara jobbar hårdare, utan även är intelligentare”, konstaterade andra att vi inte var “lämpade” för att jobba på oljefält. Jag har jobbat inom aggressiva företagskulturer och upplevt ohälsosamt tävlande mellan team och mellan kön. När det hände, förhöll jag mig som så att jag betedde mig som en man för att passa in i ett mansdominerat fält. Jag visade dem att jag kan vara precis lika tävlingsinriktad, för att bevisa att jag inte behövde bli behandlad annorlunda.

Julie: Jag upplever tre former av särbehandling – jag är latina, har afrikanskt påbrå, och är kvinna. Fördomar påverkar mig dagligen. Till exempel så hör jag skämt med köns- eller rasistiska fördomar gömda i humorn. Det är mobbning. Den fördomsfullhet jag har upplevt har gjort mig mer empatisk och känslig för saker som andra kanske inte ser. I mitt arbete har jag möjlighet att ge Babbel ett socialt ansvar där språk och kulturella fördomar möts.

Nazly: Under intervjuer för andra företag har jag blivit tillfrågad om jag planerar att skaffa barn. Jag tror inte att män får liknande frågor, och jag tycker inte att jag borde behöva svara. Jag tycker att dessa frågor visar att de här företagen har diskriminerande anställningsprocesser, vilket säkert också reflekterar en diskriminerande arbetsmiljö. Å andra sidan tycker jag att kvinnor ska vara starka och inte vara överkänsliga i sådana situationer. Det är viktigt att ta hänsyn till en persons bakgrund. Fördomsfulla kommentarer kan ha sitt ursprung i den kultur som personen växt upp i. Ibland är anledningen till kommentarerna könsdiskriminering, men ibland är det helt enkelt en individ med dåligt uppförande, eller som är uppväxt i annan kultur.

Favoriserar din bransch något av könen? Har det förändrat din syn på arbetet och på ledarskap?

Annabella: Det team jag leder just nu har en sund balans mellan båda könen. Jag har uppnått det genom att leda själar, inte kön. Vi måste också erkänna att diskriminering sträcker sig utanför jobbet. Det händer också i vardagen, och man måste säga ifrån när det händer för att vara säker på att okunnigheten som orsakar det tacklas.

Maria: Jag har aldrig känt att det är någon skillnad på att leda män och kvinnor. Det beror säkert på ens personlighet och på miljön som man är uppväxt i. Jag växte upp med två bröder, så jag antar att det hjälper. Det är sant, hursomhelst, att man måste ha en stark personlighet.

Belén: Tech-industrin är mansdominerad. På mitt förra jobb lärde jag mig hur omedveten särbehandling yttrar sig på jobbet. Fördomar är inrotade och svåra att undvika, men att skapa medvetenhet om dem enar oss och möjliggör för oss att hitta en lösning. Alla har känt någon slags diskriminering någon gång, män inkluderade. Nu när vi alla är mer medvetna om den existerande klyftan mellan könen måste vi införa grundregler. Jag uppmärksammar alla i mitt team så fort som möjligt på att omedveten särbehandling inträffar på arbetsplatser, och på det sättet letar vi tillsammans efter sätt att undvika det.

Hur är Babbel annorlunda jämfört med andra företag när det kommer till jämställdhet? Vilka initiativ finns det som tacklar könsrelaterade frågor?

Annabella: Babbel är mångsidigt – det är en av våra styrkor – vilket är varför mångfald är en av våra företagsvärderingar. Vi gör det möjligt för våra anställda att ta och leda initiativ. Ett antal Babbel-anställda startade själva en serie föredrag, ”Stranger Talks”, vilket omfattar interna presentationer med syftet att tackla etnisk tillhörighet, kön, och andra ämnen runt mångfald. Det gör mig stolt.

Maria: Jag har aldrig jobbat på ett företag som är så medvetet och aktivt inom genusfrågor. Babbel är inte bara medvetet om klyftan mellan könen, utan tar också aktivt steg för att överbrygga den. Till exempel, när vi rekryterar här på Babbel är våra jobbeskrivningar skrivna i en könsneutral ton som inkluderar han, hon och könsöverskridande.

Nicki: Jag är med och organiserar ett evenemang på Babbel som heter “Stranger Talks”. Vi har en plattform varannan vecka, där individer inom företaget kan tala inför en publik om frågor som rör mångfald. Vi tittar på en bredd av ämnen, till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion, med mera. Vårt syfte är att ta fram dessa frågor i ljuset och att starta en dialog. Babbels People and Culture Leadership Circle bjuder också in tjejer till Babbel för att prata med, och få lära sig av våra ingenjörer. Vi vill visa tjejerna vad de kan åstadkomma inom ett mångsidigt och stimulerande företag.

Vad tror du att kvinnor och företag kan göra för att förbättra jämställdheten på en arbetsplats?

Annabella: Vi har lärt oss från studien Catalyst 2016 att endast 24 % av ledande befattningar innehas av kvinnor. Det är för få – vi behöver fler kvinnliga ledare och jag tror att dessa kvinnor behöver bli synligare. På Senior Management-nivå hos Babbel har vi lyckats med den här balansen. Jag kan se att det gör skillnad på andra ställen – det har haft inflytande på andra företag, så jag tror att vi måste fortsätta att belysa företag som främjar jämställdhet som förebilder.

Maria: Var medveten om klyftan mellan könen. Många företag gömmer sig bakom stereotypen att det är en könsbunden sektor. Vi måste fråga varför kvinnor inte ansöker till vissa positioner. Kvinnor inom teknik måste prata mer öppet om de positiva aspekterna av våra jobb och vår bransch, om fördelarna och vårt stöd till båda könen. Vi måste diskutera detta med vänner, familj, kollegor … med alla!

Belén: Jag tror att vi har kommit till en punkt där vi måste inkludera alla i konversationen. En fråga som skapar publicitet för ett kön kan leda till utanförskap hos det andra. Vi måste försäkra oss om att vi inte isolerar någon social grupp, utan istället visar dem hur ett överbryggande av klyftor gynnar alla. När vi har en jämställd representation av kvinnor som arbetar, lika lön och föräldraledighet, så kommer det också att göra män fria från sociala stereotyper, förväntningar och yttre tryck. Det första positiva resultatet är att kvinnor får bättre villkor, och det andra är att alla gynnas av att förutbestämda könsbaserade förväntningar saknas.

Julie: Kvinnor kan börja med sig själva. Många kvinnor har en inrotad sexistisk mentalitet som kommer från kulturen de är uppväxta i. När vi ändrar vårt tankesätt och vår självuppfattning, kommer vi att se oss själva för de vi verkligen är. Kvinnor måste säga ifrån när de stöter på diskriminering. Även om att säga ifrån kanske inte ändrar attityden hos din chef eller kollega på en gång, så kommer vi, om vi säger något varje gång det händer, att skapa förändring. Ibland är personer i privilegierade positioner inte medvetna om hur deras uppförande påverkar dem runt omkring.

Vad skulle du säga till ditt 20-åriga jag, som precis ska påbörja sin karriär?

Nicki: Var modigare! Jag tvekade ofta och tillät osäkerhet att påverka mina beslut. Numera säger jag till mig själv att försöka. Det spelar ingen roll om jag begår misstag, om jag lär mig något från dem och går vidare. Misstag berikar upplevelser och har hjälpt mig att växa som person.

Julie: Jobba inte för något som du inte tror på. Nöjet att jobba med något som du tycker är meningsfullt är grundläggande för att känna sig tillfreds och inspirerad. Å andra sidan, att jobba inom organisationer och för produkter som jag inte gillade har varit viktigt för att få erfarenhet. Inte alla får jobba med något meningsfullt, så jag är tacksam. Mina negativa erfarenheter har gjort mig till den jag är i dag, och gett mig ovärderliga perspektiv.

Nazly: Försök att se helheten. Till exempel så tyckte jag om matte och programmering, därför satsade jag på en karriär inom datavetenskap. När jag tog det beslutet var jag inte medveten om att en karriär inom datavetenskap begränsade valmöjligheterna inom andra aspekter av mitt liv. Majoriteten av företag verksamma inom datavetenskap är koncentrerade till storstäder. Jag hade inte tänkt på ifall jag ville flytta in till stan, och om jag hade gjort det, skulle jag kanske ha valt en annan bana.
       
Är du involverad i något initiativ med fokus på jämställdhet, antingen inom eller utanför Babbel?

Annabella: Jag är engagerad i “Lean-in Circle” i Berlin. “Lean-in” är en global community där kvinnor träffas regelbundet och delar med sig av sina erfarenheter och agerar mentor åt varandra – initierat av Sheryl Sandberg, COO på Facebook. Deras etos är kvinnor som lutar sig in mot bordet, snarare än bort från det. Jag är också med i “Women in Tech”-initiativet, som syftar till att inspirera, hylla och sammanföra kvinnor i sektorn.

Belén: På mitt förra jobb var jag med och grundade en självorganiserad grupp. Vårt mål var att stärka kvinnor på arbetsplatsen, generera inspiration, och visa på framgångsrika kvinnor. Vi organiserade workshops i förhandlingsförmåga, kodning, produktutveckling och att tala inför publik, och bjöd in kvinnor som hade revolutionerat sina branscher för att tala. Till exempel hade vi Obi Felten – ledaren för Google X på Google moonshot factory – som drog en enorm publik, både män och kvinnor. De som kom intresserade sig för talaren och möjligheten att knyta an och diskutera, oberoende av det faktum att vi var en grupp med fokus på kvinnor.

Nicki: Som jag sa tidigare så är jag engagerad i “Stranger Talks”-projektet här på Babbel. Jag tror det är viktigt att höra människors berättelser och att skapa dialog. Vi kan vidga våra perspektiv kring genusfrågor om vi lyssnar på varandra och förstår hur andra har mött och övervunnit utmaningar.

Julie: Jag har mött fördomar i hela mitt liv, och även om jag skulle vilja gå med i ett initiativ, är det för emotionellt utmattande för mig just nu. Jag vet att det är själviskt, men jag tror att alla känner sina begränsningar. Jag beundrar de som engagerar sig i initiativ som tacklar genusfrågor, och jag hoppas att jag snart kan delta i dessa rörelser igen.

Dela:
Megan Toon

Megan tillbringade största delen av sin barndom utomhus i lantliga Somerset i England. Hon slutförde sin utbildning vid Yale University med en dubbel examen i klassiska studier och Mellanöstern- och Nordafrikastudier och har publicerat verk i flera publikationer för utrikespolitik och globala frågor. På sin fritid spelar Megan squash, springer, älskar alla fyrbenta pälsdjur, och har alltid lust att resa och utforska nya platser på jordklotet.

Megan tillbringade största delen av sin barndom utomhus i lantliga Somerset i England. Hon slutförde sin utbildning vid Yale University med en dubbel examen i klassiska studier och Mellanöstern- och Nordafrikastudier och har publicerat verk i flera publikationer för utrikespolitik och globala frågor. På sin fritid spelar Megan squash, springer, älskar alla fyrbenta pälsdjur, och har alltid lust att resa och utforska nya platser på jordklotet.