Babbel Logo

Vilket språk talas i Kina?

Om du trodde att kinesiska var ett eget språk eller att det bara talades en handfull språk i Kina kan du förbereda dig på en rejäl överraskning.
Which language is spoken in China? This map shows you | Babbel

Illustration av Victoria Fernandez.

Att ställa frågan ”Vilket språk talas i Kina?” är lite som att fråga vilket språk som talas i Europa – gånger fyra. Varför? Folkrepubliken Kina är större än hela Europa till ytan och har en lika rik och gammal historia.

Medan de flesta europeiska språken påverkades av latin för cirka 2 000 år sedan har Kina haft ett eget lingua franca som påverkade de kinesiska språken: klassisk kinesiska. Det var ett språk som användes av de lärda och av människor som arbetade inom administrationen men det sipprade också in i de språk och dialekter som talades av folket, vilket gav upphov till många lokala varianter. Faktum är att Kina utgörs av 56 etniska grupper, som alla har spelat en roll i att forma Kinas många språkvarianter.

Hur många språk talas i Kina?

Bland den kinesiska befolkningen, som uppgår till i runda slängar 1,4 miljarder människor, talas 302 separata levande språk. För att sätta det i ett globalt perspektiv har 20 % av Jordens befolkningen något av de kinesiska språken som modersmål.

Språkvetare har delat upp kinesiska i åtta till tio huvudgrupper (som vi kommer att ta oss an nedan), var och en med flera underdialekter. Det är stor chans att varje kines som har vuxit upp någon annanstans än i Beijing talar minst en av dessa lokala dialekter. Vi kan naturligtvis inte ge var och en av de 302 språken det utrymme de förtjänar i den här artikeln men vi kan börja med de viktigaste åtta språkgrupperna.

Vilka språk och dialekter talas av flest i Kina?

Mandarin

Om du har hört talas om ett kinesiskt språk är det rätt stor chans att det är detta. Det mest talade språket i Kina är tveklöst mandarin. Med över 955 miljoner talare bara i Kina kommer det knappast som en överraskning att det är världens mest talade språk. Mandarin har många dialekter och delas ofta upp i fyra undergrupper: nordmandarin, nordvästmandarin, sydvästmandarin och sydmandarin.

Det är viktigt att poängtera att kinesiska språk är tonala och mandarin i synnerhet har fyra grundtoner, plus en femte neutral. Det är en av de saker som är svårast med att lära sig kinesiska språk eftersom ett ords betydelse kan förändras drastiskt om man inte får till rätt ton.

Standardkinesiska

Sedan 1800-talets slut har standardkinesiska, även kallat ”allmänt språk”, varit det officiella språket i Kina. Standardkinesiska är inte en mandarindialekt i mängden utan troligtvis den viktigaste med tanke på att den även är det officiella språket i Taiwan, ett av fyra i Singapore och ett av sex i FN. Viktigt att nämna i sammanhanget är att även om skolor och statliga myndigheter använder standardkinesiska växer de flesta inte upp med den varianten eller talar den hemma.

Därför är det inte ovanligt att invånarna i en by på landet inte förstår dialekten som talas några byar bort. Kinas regering vill sluta det språkliga gapet i landet och satte upp ett mål om att 80 % av landets invånare skulle tala mandarin år 2020.

Kantonesiska (yue)

Kantonesiska, eller yue, är en annan välkänd kinesisk variant med över 60 miljoner talare i Kina. Kantonesiska är tyvärr ett av flera utdöende språk i Kina – vilket är följd av att mandarin tar allt större plats i landet. Variantens ursprung har spårats till Guangzhou, en stad som även är känd under namnet Kanton, vilket har gett upphov till namnet. De flesta kantonesisktalande bor i Guangdongprovinsen, framför allt i Guangdong, Macau och Hongkong, som var och en har sin egen dialekt.

Kantonesiska är mer likt fornkinesiska än något av de andra stora kinesiska språken så det kan vara värt att nämna att de som talar kantonesiska ofta inte förstår mycket av vad som sägs till dem på andra dialekter, inklusive mandarin, som har stora likheter med kantonesiska. Två av de största skillnaderna mellan de båda språken är att kantonesiska har nio toner och mycket längre vokaler.

Gan

Samtidigt dominerar gan stora delar av västra Kina. Över 41 miljoner människor talar någon form av gan, som har stora skillnader från mandarin och andra kinesiska varianter. Språkets huvudcentrum är Jiangxiprovinsen tillsammans med de närbelägna regionerna Anhui, Fujian, Hubei och Hunan. Enligt experterna finns fem huvuddialekter: changjing, yiping, jiliang, fuguang och yingyi, varav alla har en viss likhet med mandarin och de olika wudialekterna. Med det sagt har de faktiskt mest gemensamt med hakkaspråket.

Hakka

Det finns beräkningsvis 47 miljoner hakkatalande utspridda över de kinesiska provinserna Guangdong, Jiangxi, Guangxi, Hunan och Sichuan för att nämna några. Den mest kända hakkadialekten är den som talas i Mei i Guangdong och som har strukturella likheter med kantonesiska och standardkinesiska. Hakka är också det språk som är mest närbesläktat med gan – så närbesläktat att de ibland kallas för varianter av varandra. Båda språken har sannolikt lånat mycket av sin vokabulär från kantonesiskan.

Min

Minspråk talas i Fujianprovinsen och delar av Guangdong, Zhejiang, Hainan och Taiwan. I regel delas de upp i nordmin, med sitt centrum kring Fuzhou, och sydmin, med centrum kring Amoy. I Kina och Taiwan talar runt 40 miljoner människor sydmin, och det är inte alltid som andra mintalande eller människor som talar standardkinesiska förstår dem.

Wu (shanghainesiska)

Wu- eller shanghaispråk är en rad dialekter som framför allt talas i de östra delarna av Kina, runt Shanghai (som man kan vänta sig) och även i den sydöstra Jiangsuprovinsen och Zhejiangprovinsen. Antalet wutalande i Kina beräknas till runt 85 miljoner människor. Från början spreds wuspråket från den kulturella centrumet Suzhou och blev allt viktigare under Mingdynastin när Shanghai förtjänade sin plats på kartan som en viktig storstad.

Xiang (hunanesiska)

Xiangspråk, eller hunanesiska språk, kommer från Hunanprovinsen och är uppdelade i nyxiang (med kraftiga influenser från mandarin) och gammalxiang, som har en tydligare koppling till wuspråken. Det sägs att det finns runt 36 miljoner xiangtalande. Som andra kinesiska språk är xiang tonalt och har fem olika meningsskiljande toner.

Så där har du dem. Nästa gång du hör någon fråga ”Vilket språk talas i Kina?” kan du helt kallt svara ”302 olika språk” och hosta upp lite kunskaper om de åtta huvudgrupperna.

Dela: