• Den enkla starten för att göra sig förstådd: när man lär känna varandra, på kafé och på väg. Du lär dig steg för steg glosor, grammatik och uttal. Kursen baseras på den Gemensamma europeiska referensramen för språks A1-nivå.

 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¡Mucho gusto! Del 1

  Trevligt att träffas!

  Här lär du dig: hur man enkelt hälsar och säger hejdå - pronomen i singular - hur man tilltalar någon artigt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¡Mucho gusto! Del 2

  Trevligt att träffas!

  Här lär du dig: hälsningar vid olika tider på dygnet - feminina och maskulina ändelser

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¡Mucho gusto! Repetition

  Trevligt att träffas!

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - personliga pronomen i singular - hur man tilltalar någon artigt

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Yo soy Claudia. Del 1

  Jag är Claudia

  Här lär du dig: att hälsa någon välkommen - personliga pronomen i plural - mer om ändelser

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Yo soy Claudia. Del 2

  Jag är Claudia

  Här lär du dig: att presentera dig själv - verbet ser (vara) - att använda verb utan pronomen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Yo soy Claudia. Repetition

  Jag är Claudia

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - personalpronomen - verbet ser och dess former

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "l" och "ll"

  Här lär du dig: hur man uttalar l och ll

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿De dónde eres? Del 1

  Varifrån är du?

  Här lär du dig: att fråga efter namn och härkomst - verbet llamarse (heta) och dess former

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿De dónde eres? Del 2

  Varifrån är du?

  Här lär du dig: ett regelbundet verb på -ar: hablar (tala) - att säga vilka språk man (inte) talar - negation

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿De dónde eres? Repetition

  Varifrån är du?

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - llamarse och hablar och dess former - negation

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "h" och "ch"

  Här lär du dig: hur man uttalar h och ch

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Cómo estás? Del 1

  Hur mår du?

  Här lär du dig: att fråga hur någon mår och svara - former och användning av estar

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Cómo estás? Del 2

  Hur mår du?

  Här lär du dig: fler adjektiv - att använda adjektiv

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Cómo estás? Repetition

  Hur mår du?

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - verben ser och estar - att använda adjektiv

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "n" och "ñ"

  Här lär du dig: hur man uttalar n och ñ

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Vamos en avión Del 1

  Vi flyger

  Här lär du dig: att tala om kollektivtrafik - bestämd och obestämd artikel - ändelserna hos maskulina och feminina substantiv

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Vamos en avión Del 2

  Vi flyger

  Här lär du dig: verbet ir (att gå) och dess former - ett par prepositioner och ortsangivelser - riktingsangivelser och att fråga efter vägen

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Vamos en avión Repetition

  Vi flyger

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - ir a... och ir en... - substantivändelser och artiklar

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  Spanskans uttal: "c" och "z"

  Här lär du dig: uttal av c och z i Spanien och Latinamerika

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué tomas? Del 1

  Vad tar du?

  Här lär du dig: regelbundna verb på -ar till exempel tomar - hur man bildar plural - bestämd artikel i plural

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué tomas? Del 2

  Vad tar du?

  Här lär du dig: plural och obestämd artikel - spanska tal 1-10 - användningen av uno

  Sätt igång
 • 120x120 Upphovsrättsinformation

  ¿Qué tomas? Repetition

  Vad tar du?

  Här repeterar du: ordförrådet från de senaste två lektionerna - substantiv i plural och artiklar - talen

  Sätt igång
Default