Babbel Logo
Välj ett språk att lära digRight Arrow
Prata nya språk så som du alltid drömt om

Anne-Sophie Plaisant - Babbel Magazine

Author Headshot
Anne-Sophie Plaisant
Artiklar av Anne-Sophie

Franska modala hjälpverb: Hur du konjugerar och använder dem

Här är en snabb, praktisk guide till hur du konjugerar och använder de tre viktigaste franska modala hjälpverben!