Babbel Magazine

Franska modala hjälpverb: Hur du konjugerar och använder dem

Här är en snabb, praktisk guide till hur du konjugerar och använder de tre viktigaste franska modala hjälpverben!
A middle-aged man and woman learning French modal verbs by reading a book while sipping coffee and sitting at a red table.

Kan du redan de 20 vanligaste franska verben? Du har koll på être, avoir, faire och aller? Då är det dags att ta en titt på de vanligaste franska modala hjälpverben: devoir, pouvoir och vouloir. Något som kan vara bra att veta är att de ofta följs av ett verb i infinitiv.

Och de är extra viktiga eftersom du kan använda dem för att uttrycka skyldigheter, möjligheter, tillåtelse och önskemål. De hjälper dig verkligen till vardags!

Devoir och förpliktelse eller sannolikhet

På franska uttrycker du, till skillnad från på svenska, både förpliktelse och nödvändighet med samma modala hjälpverb: devoir.

Med devoir kan man uttrycka måste och behöver samtidigt. Praktiskt va? Vem sa att fransk grammatik är komplicerad?

Exempel:

Tu dois prendre des vacances mon cœur, tu dois te reposer !

Du måste ta semester älskling, du behöver vila!

Je dois amener Lola à son cours de danse à 5h.

Jag måste ta med Lola till hennes danslektion kl. 17.00.

Devoir kan också uttrycka sannolikhet, till exempel: Anne-Sophie n’est pas là, elle doit être malade. Anne-Sophie är inte här, hon måste vara sjuk.

Märker du? På franska används modala hjälpverb utan preposition. Verbet i infinitiv kommer efter det modala hjälpverbet. Elle doit être

Så här konjugerar du devoir i presens:

je dois nous devons
tu dois vous devez
il/elle/on doit ils/elles doivent

Uttalet är detsamma för alla tre singularformerna: je, tu, il/elle/on. Det blir enklare och enklare, eller hur?

Pouvoir och möjlighet eller tillåtelse

Pouvoir fungerar som kan på svenska. Det uttrycker något som är möjligt i ett visst sammanhang. 

Exempel: 

Je peux apporter du vin et du fromage ce soir.

Jag kan ta med vin och ost ikväll.

Pouvoir kan också uttrycka att någon tillåter en att göra något. 

Exempel:

Les passagers peuvent utiliser leur ordinateur pendant le vol.

Passagerare får använda sina datorer under flygresan.

Men ett varningens finger: Till skillnad från kan uttrycker pouvoir inte en färdighet som du har lärt dig. För det använder du verbet savoir

Titta bara på skillnaden mellan de båda exemplen: 

Je sais nager.

Jag kan simma (eftersom jag har lärt mig det).

Je peux nager. 

Jag kan simma (eftersom det är möjligt – vädret är varmt nog, det finns inga hajar …).

Så om du vill skryta lite och säga att du kan flyga helikopter eller dansa polka (här dömer vi inte!) använder du verbet savoir.

Så hur konjugerar man verbet pouvoir?

je peux nous pouvons
tu peux vous pouvez
il/elle/on peut ils/elles peuvent

Återigen uttalas verbet på samma sätt för de tre singularformerna: je, tu, il/elle/on {pø}.

Vouloir och önskningar

Vouloir uttrycker en önskan, som vill på svenska.

Exempel:

Tu veux aller au restaurant ou au cinéma ?

Vill du gå på restaurang eller bio?

I det här fallet följs vouloir av ett infinitiv men utan preposition, som vi nämnde alldeles nyss.

Och visste du en sak? Comme tu veux ! betyder som du vill, här i betydelsen du bestämmer! Bra att veta när du inte kan fatta ett beslut!

Vous voulez continuer ? Då går vi vidare med konjugeringen av vouloir:

je veux nous voulons
tu veux vous voulez
il/elle/on veut ils/elles veulent

Inte helt överraskande har vi här samma uttal för je, tu, il/elle/on  {vø}

Trött på modala hjälpverb och behöver en paus? Tänker du: ”Je ne veux pas travailler” (Jag vill inte jobba)?

Okej då, du har förtjänat det. Som avslutning kommer här en trevlig liten sång med några modala hjälpverb som du kan nynna på …

Vill du lära dig ett nytt språk? (Vi börjar långsamt, vi lovar!)
Prova Babbel!
Dela: