Babbel Logo
Välj ett språk att lära digRight Arrow
Prata nya språk så som du alltid drömt om

James Lane - Babbel Magazine

Author Headshot
James Lane
Artiklar av James
De 10 största språken i världen

De 10 största språken i världen

Nästan hälften av världens befolkning har ett av endast 10 språk som modersmål.