Babbel Logo
Välj ett språk att lära digRight Arrow
Prata nya språk så som du alltid drömt om

Luca Lampariello - Babbel Magazine

Author Headshot
Luca Lampariello
Artiklar av Luca

Luca Lampariellos talar 11 språk – hans bästa knep

Den här artikeln är en spark i rätt riktning för alla som drömmer om att tala flera språk – gör det bara! Luca Lampariello berättar var han finner motivation att lära sig språk och hur han hittills lärt sig 11 stycken.