Babbel Logo
Välj ett språk att lära digRight Arrow
Prata nya språk så som du alltid drömt om

Das kann ich! 6 tyska modala hjälpverb som verkligen hjälper dig

De sex modala hjälpverben hör till de viktigaste verben i tyska språket! Här får du veta hur hjälpverb hjälper dig i vardagen – och det är faktiskt väldigt likt svenskan!
Das kann ich! 6 tyska modala hjälpverb som verkligen hjälper dig

“Können”, “müssen”, “wollen” … Du har säkert redan stött på de här verben i vardagliga sammanhang. De hör till de så kallade modala hjälpverben (på tyska även bara “Modalverben”). Modala hjälpverb är väldigt praktiska, med dem kan du modifiera huvudverbet i en mening, dvs. du kan ändra på innehållet.

Det häftiga är hur föränderliga de är. Du kan använda dem för befallningar, artighet eller till och med för att uttrycka sannolikhet! Tyskan har sex modala hjälpverb: “können” (kunna), “müssen” (måste), “sollen” (ska, bör), “dürfen” (få), “möchten (skulle vilja) ” och “wollen” (vilja). Vi tittar på hur de böjs och tar några exempelmeningar.

1. Wollen

Det modala hjälpverbet “wollen” uttrycker en avsikt.

 • ich will
 • du willst
 • er/sie/es will
 • wir wollen
 • ihr wollt
 • sie/Sie wollen

Exempel: Ich will dieses Jahr unbedingt nach Spanien reisen! – Jag vill absolut resa till Spanien i år!

Märker du? Det modala hjälpverbet står på position två i huvudsatsen. Huvudverbet står sist. Alla andra detaljer klämmer man in mellan verben! Detta är mycket speciellt för tyskan.

Ibland hittar du också meningar som bara har ett modalt hjälpverb som sitt enda verb. När den andra delen av meningen är självklar kan man skippa huvudverbet.

Exempel: Ich will ein Eis (essen)! – Jag vill (äta) en glass!

2. Möchten

“Möchten” är en böjning av “mögen” (att tycka om). Med detta verb uttrycker du en önskan. Det är alltså den artigare varianten av “wollen” (att vilja). Jämför “Ich will ein Eis!” (Jag vill (ha) en glass) med “Ich möchte ein Eis!” (Jag skulle vilja ha en glass).

 • ich möchte
 • du möchtest
 • er/sie/es möchte
 • wir möchten
 • ihr möchtet
 • sie/Sie möchten 

Exempel: Möchtest du ein Stück von dem Kuchen probieren?Skulle du vilja prova en bit av kakan?

3. Müssen

Med det modala hjälpverbet “müssen” uttrycker man en nödvändighet eller skyldighet.

 • ich muss
 • du musst
 • er/sie/es muss
 • wir müssen
 • ihr müsst
 • sie/Sie müssen

Exempel: Gleich kommen meine Eltern zu Besuch. Ich muss schnell die Wohnung aufräumen! – Snart kommer mina föräldrar på besök. Jag måste städa lägenheten snabbt!

Fun Fact:  Ibland utelämnar vi tyskar också den andra delen av en mening för att inte vara för direkta, t.ex. Ich muss mal. (Jag måste bara.) Ja, du anar säkert redan vad som saknas? Precis! Det rätta svaret är Ich muss mal … (auf Toilette gehen). (Jag måste bara … gå på toaletten).

4. Dürfen

“Dürfen” uttrycker tillåtelse.

 • ich darf
 • du darfst
 • er/sie/es darf
 • wir dürfen
 • ihr dürft
 • sie/Sie dürfen

Exempel: Wow, ihr dürft auf der Autobahn ohne Tempolimit fahren? – Wow, får ni köra utan hastighetsbegränsning på motorvägen?

Har du frågat dig själv någon gång hur man kan säga “får inte” på tyska? Med “nicht dürfen”!

Exempel: Beeil dich! Wir dürfen den Bus nicht verpassen! – Skynda dig! Vi får inte missa bussen!

5. Können

Det modala hjälpverbet “können” uttrycker en möjlighet eller en förmåga.

 • ich kannst
 • du kannst
 • er/sie/es kann
 • wir können
 • ihr könnt
 • sie/Sie können

Exempel: Ich kann alles schaffen, was ich mir vornehme. – Jag kan klara allt som jag tar mig för.

“Können” är alltså det perfekta verbet för en positiv attityd 😉

Dessutom låter det väldigt artigt när du använder i “können” i konjunktiv (könnte, könntest …):

Exempel: Könntest du mir bitte helfen?Skulle du snälla kunna hjälpa mig?

Visste du? Romanska språk har oftast två ord för att skilja på förmåga och möjlighet: “savoir & pouvoir”, “saber & poder” … På tyska, precis som på svenska, behöver vi bara ett. Praktisch, eller hur?

6. Sollen

“Sollen” uttrycker ofta ett mål, som “ska” i svenskan. Med verbet i konjunktiv (sollte, solltest …) beskriver du en uppmaning eller en rekommendation, som svenskans “borde”.

 • ich soll
 • du sollst
 • er/sie/es soll
 • wir sollen
 • ihr sollt
 • sie/Sie sollen

Exempel: Ich soll morgen das neue Konzept präsentieren, aber es gibt noch viel zu tun. Du solltest mir helfen, damit ich schneller fertig werde. – Jag ska presentera det nya konceptet i morgon, men det finns fortfarande mycket att göra. Du borde hjälpa mig, så att jag blir klar snabbare.

Undantagen

Nu vet du vad de modala hjälpverben betyder. Enkelt, eller? … kanske …för enkelt? Det måste finnas en hake!

Ja. De modala hjälpverben har en till funktion. Du kan använda dem för att uttrycka hur sannolikt något är. Vi tar ett exempel:

Du bakade muffins i går, men i dag på morgonen är bakplåten tom! Vad hände?

Nästan säker (90%): Dein Mitbewohner muss sie gegessen haben! (Hoffentlich aus Versehen …) – Din rumskompis måste ha ätit dem! (Men förhoppningsvis av misstag!)

Mycket troligt (75%): Heute soll es sehr heiß werden. (Vielleicht hat dein Mitbewohner sie in den Kühlschrank gestellt, damit sie nicht schlecht werden.) – I dag ska det bli väldigt varmt. (Kanske har din rumskompis ställt dem i kylen, så att de inte blir dåliga.)

Möjligt (50%): Könnte es sein, dass die Katze die Muffins gegessen hat?Skulle det kunna vara så att katten åt muffinsarna?

Omöjligt (0%): Die Muffins können nicht einfach so verschwunden sein! – Muffinsarna kan inte bara vara försvunna!

Nu kan du helt säkert säga: Ich kann die deutschen Modalverben!

Fler tyska tips och tricks!
Karina Indytska
Karina är född i Ukraina och växte upp i Tyskland. Hon har studerat marknadsföring och lingvistik och jobbar nu på Babbel, med våra tyskakurser och poddar. Förutom tyska pratar Karina också engelska, spanska, ryska, italienska och franska, men hennes absolut favoritspråk är dans. Karina är en hängiven salsadansare, så när hon inte skapar kurser för Babbel, kan du med största säkerhet hitta henne på dansgolvet!
Karina är född i Ukraina och växte upp i Tyskland. Hon har studerat marknadsföring och lingvistik och jobbar nu på Babbel, med våra tyskakurser och poddar. Förutom tyska pratar Karina också engelska, spanska, ryska, italienska och franska, men hennes absolut favoritspråk är dans. Karina är en hängiven salsadansare, så när hon inte skapar kurser för Babbel, kan du med största säkerhet hitta henne på dansgolvet!

Rekommenderade artiklar

Hur man räddar utrotningshotade språk

Hur man räddar utrotningshotade språk

Det finns inget facit. Lär dig mer om några av de kreativa sätt som man runt om i världen använder för att skydda hotade språk.
Vad är ordklasser?

Vad är ordklasser?

Det är dags för en uppfriskning om ordklasserna och skillnaden mellan adjektiv och adverb.
22 engelska adjektiv som varje nybörjare bör kunna

22 engelska adjektiv som varje nybörjare bör kunna

Upptäck de 22 viktigaste engelska adjektiven och lär dig hur de används i den här korta guiden.