Babbel Logo

Varför är tyska ord så långa?

Om man tänker efter så är alla långa ord bara flera korta ord som har tryckts ihop.
una imagen de un perro largo para representar las palabras en alemán que son largas

Det tyska språket är lite som en 900-sidig tegelstensklassiker – lite skrämmande att närma sig men fullt hanterbart om man tar en bit i taget. Detta är delvis på grund av den komplicerade grammatiken och de fyra kasusen, men ofta handlar det om att tyskan är full av ord som på egen hand verkar vara 900 sidor långa. Människor som närmar sig språket för första gången ställer ofta frågan: “Varför är tyska ord så långa?” Som välinformerad läsare och någon som gillar lingvistik kanske du ställer frågan: “Varför inte?”

Varför är tyska ord så långa?

Den kortaste och enklaste förklaringen är att det tyska språket är en lingvistik lekplats där man kan bygga allt möjligt som med Lego (i det här fallet är Legobitarna olika morfem – de minsta betydelsebärande enheterna i ett språk). Morfem kan inbegripa prefix och suffix – något som vi också använder flitigt i det svenska språket. Faktum är att många prefix och suffix kommer från urgermanska.

Processen med att kombinera morfem för att skapa nya ord kallas för agglutinering. Även om svenska till viss del är ett agglutinerande språk är tyska det i ännu högre grad. Det tyska språket kan, precis som svenskan, kombinera i princip vilka substantiv som helst och skapa ett nytt ord även om det inte är fullt lika agglutinerande som turkiska och japanska.

Ibland uppfinner det tyska språket nya substantiv genom att sammanfoga befintliga substantiv snarare än att komma på helt nya termer. Ta ordet för “handske” till exempel. På tyska heter det Handschuh, vilket påminner om det svenska ordet, men direktöversatt betyder det “handsko”.

Jämfört med språk som talas av många i väst särskiljer sig tyska till viss del genom sin möjlighet att skapa alltmer komplexa ordsammansättningar. Det finns egentligen ingen gräns för hur långa tyska ord kan bli. Tyskan skapades för att vara oändlig! I skrift innehas däremot rekordet för det längsta tyska ordet i dagligt tal, eller det som tagit sig in i en ordbok, av ett ord på 63 bokstäver: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz, namnet på en lag för livsmedelssäkerhet som användes fram till 2013. Det ser ut som en tungvrickare men egentligen är det bara en ord-mening. Om man bryter ned det i dess beståndsdelar betyder det Rindfleisch (nötkött) + etikettierung (märkning) + überwachung (övervakning) + aufgaben (uppgifter) + übertragung (överföring) + gesetz (lag). Precis som på svenska är allt som krävs några s som klister mellan orden.

Det förklarar hur tyska ord kan bli så långa. Men varför är tyska ord så långa? Tja, olika regler för olika språk. I tyska använder man inte kluster av substantiv som modifierar det sista substantivet på samma sätt som till exempel engelskan gör. Den tyska lösningen är bara att sammanfoga alla orden i ett.

Vilket ord är längst i tyskan?

I strikt mening finns det inte något “längsta tyskt ord” eftersom tyska ord kan vara precis hur långa som helst. Som vi förklarade ovan är det längsta “officiella” tyska ordet, i betydelsen att det går att hitta i en ordbok, Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz med 63 bokstäver.

Det kvalar sannolikt in på förstaplatsen på vilken lista som helst över de 10 längsta tyska orden. Här är några stabila konkurrenter.

Stabila konkurrenter på listan över de 10 längsta orden på tyska

Schlittschuhlaufen (18 bokstäver)

Översättning: skridskoåkning

das Fingerspitzengefühl (19 bokstäver)

Översättning: fingertoppskänsla

Streichholzschächtelchen (24 bokstäver)

Översättning: liten tändsticksask 

Fünfhundertfünfundfünfzig (25 bokstäver)

Översättning: femhundrafemtiofem

Det här kan vara ett av de svåraste tyska orden att uttala, men räds ej – bryt bara ner det i dess beståndsdelar: fünf + hundert + fünf + und + fünfzig

Nahrungsmittelunverträglichkeit (31 bokstäver)

Översättning: matintolerans

Arbeiterunfallverischerungsgesetz (33 bokstäver)

Översättning: lagen om arbetsolycksförsäkringar

Rechtsschutzversicherungsgesellschaften (39 bokstäver)

Översättning: försäkringsbolag som ger juridiskt skydd

Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitaenswitwe (49 bokstäver)

Översättning: änka till kapten för ångbåt på Donau

Vermögenszuordnungszuständigkeitsübertragungsverordnung (55 bokstäver)

Översättning: förordning om överföring av ansvar för förmögenhetstilldelning

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (63 bokstäver)

Översättning: lagen om överföring av ansvar för övervakning av märkning av nötkött

Dela: