Specialvillkor: Elever och studenter får en månad gratis!

Babbel är en språkinlärningsprogramvara från Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, DE-10119 Berlin. Mot bakgrund av den aktuella utbredningen av coronaviruset COVID-19 och de därmed sammanhängande inskränkningarna av det offentliga livet, ställer Babbel utan kostnader sitt eget erbjudande till användarnas förfogande under följande villkor:  1. Målgrupp 1.1 Specialerbjudandet “Elever och studenter får en månad gratis!” (Nedan: […]

Babbel är en språkinlärningsprogramvara från Lesson Nine GmbH, Max-Beer-Str. 2, DE-10119 Berlin. Mot bakgrund av den aktuella utbredningen av coronaviruset COVID-19 och de därmed sammanhängande inskränkningarna av det offentliga livet, ställer Babbel utan kostnader sitt eget erbjudande till användarnas förfogande under följande villkor: 

1. Målgrupp

1.1 Specialerbjudandet “Elever och studenter får en månad gratis!” (Nedan: “Specialerbjudande“) är uteslutande avsett för elever, universitetsstudenter och studenter vid andra lärosäten, som använder sig av den svenskspråkiga versionen av Babbel som konsumenter.

1.2 Om inte något annat uttryckligen har angetts, så gäller specialerbjudandet varken i andra språkversioner eller kan nyttjas av andra än konsumenter.

2. Förutsättningar

2.1 Användare har åtkomst till det här specialerbjudandet om de anmäler sig i anmälningsformuläret i fälten “måste fyllas i“ samt därefter beställer en åtkomstkod (nedan “kod“) genom att klicka på knappen “skicka“. En uppgift om personrelaterade data är inte nödvändig.

2.2 När den här förfrågan har skickats visas en kod, med vilken man kan aktivera innehållet i specialerbjudandet.

2.3 För att godkänna erbjudandet måste användaren skapa ett användarkonto på babbel.com eller anmäla sig med ett redan existerande användarkonto samt ange sin kod i avsedd ruta. Om koden inte anges innan 30 maj 2020 så upphör den att gälla.

2.4 Genom att ange koden accepterar användaren specialvillkoren (nedan: “SV”) samt –  om dessa kan tillämpas – de Allmänna affärsvillkoren hos Babbel (nedan AGB) (Allgemeine Geschäftsbedingungen).

3. Föremål för avtalet

3.1 Babbel erbjuder användaren en kostnadsfri åtkomst till inlärningsmaterialet (kursdelar,  multimediala innehåll, lektioner osv.) på ett av de 14 språk som kan väljas av användaren. Språkvalet kan inte återkallas. 

3.2 Om inte något annat uttryckligen anges, så omfattar erbjudandet ett tidsmässigt begränsat erbjudande av alla kostnadsfria och avgiftsbelagda undervisningsmaterial på det språk som man har valt. Enskilda innehåll och/eller funktioner kan dock uteslutas från erbjudandets användningsområde.

4. Giltighet

4.1 Den kostnadsfria åtkomsten gäller under 30 dagar räknat från och med det datum då koden aktiverades.

4.2 När den här giltighetsperioden är avslutad spärras åtkomsten till det kostnadspliktiga materialet. Användaren har dock fortfarande åtkomst till det kostnadsfria materialet enligt villkoren i AGB.

4.3 Automatiska förlängningar av det kostnadsfria erbjudandet är uteslutna och inga avgifter kommer att dras från användarens konto.

4.4 Användaren förstår och accepterar att han/hon inte längre har åtkomst till specialerbjudandet när dess giltighetstid har avlöpt, (detta gäller t.ex. för övningsresultat, skrivövningar, mätningar av resultat), som har kunnat laddas ner från Babbel och som användaren då inte längre har åtkomst till, med undantag för om användaren då byter till ett erbjudande som är förknippat med kostnader enligt AGB.

5. Tillåten användning

5.1 En användare får aktivera sin kod endast en gång. 

5.2 En användare får inte skapa flera användarkonton och aktivera koden upprepade gånger. 

5.3 Alla sorters marknadsföring, (t.ex. försäljning, uthyrning osv.) eller spridning (t.ex. publicering, on- och offline, spridning genom e-post osv.) är förbjudna.

5.4 Vid en överträdelse av de här specialvillkoren förbehåller sig Babbel uttryckligen rätten att för användaren spärra dennes åtkomst till specialerbjudandet samt till hela Babbel, genom att användarkontot tills vidare spärras eller tas bort. 

5.5 Babbel förbehåller sig i varje fall rätten att mot den användare som missbrukar erbjudandet på ett olagligt sätt, göra skadan gällande gentemot denne. 

6. Avslutande bestämmelser

6.1 Specialerbjudandet är underkastat de här specialvillkoren och för övrigt de Allmänna affärsvillkoren (AGB) hos Babbel. Om något av de här specialvillkoren skulle strida mot de Allmänna affärsvillkoren hos Babbel så har de här specialvillkoren företräde.

6.2 Specialerbjudandet är kostnadsfritt. Användarna kan inte kräva åtkomst till innehållen i specialerbjudandet. Babbel förbehåller sig rätten att när som helst ändra, stoppa eller avsluta det här specialerbjudandet.

Author Headshot
Babbel
Vi är ett team på 750 personer från 50 olika nationer som alla brinner för språk. Från våra kontor i Berlin och New York hjälper vi människor att upptäcka glädjen i självstudier i språk. Vi erbjuder 14 olika språk för tillfället – från spanska till indonesiska – som miljoner aktiva abonnenter väljer att lära sig.
Vi är ett team på 750 personer från 50 olika nationer som alla brinner för språk. Från våra kontor i Berlin och New York hjälper vi människor att upptäcka glädjen i självstudier i språk. Vi erbjuder 14 olika språk för tillfället – från spanska till indonesiska – som miljoner aktiva abonnenter väljer att lära sig.

Rekommenderade artiklar

Vi presenterar “So ist Berlin” – vår senaste podd för dig som lär dig tyska.

Vi presenterar “So ist Berlin” – vår senaste podd för dig som lär dig tyska.

Följ med när språkexperten Karina tar dig med till Babbels älskade hemstad, samtidigt som hon hjälper dig att lära dig tyska.
8 Oväntade Fördelar Av Att Lära Sig Ett Språk

8 Oväntade Fördelar Av Att Lära Sig Ett Språk

Att lära sig ett nytt språk toppar listan över många personers nyårslöften varje år, och det är ganska uppenbart varför. Men om du fortfarande är osäker kanske den här listan över fördelar med att lära sig ett språk kan övertyga dig om att detta är året att uppfylla en sedan länge eftersatt dröm.
Fyra anledningar till att 10 miljoner människor väljer att lära sig ett nytt språk med Babbel

Fyra anledningar till att 10 miljoner människor väljer att lära sig ett nytt språk med Babbel

Gör som 10 miljoner andra och lita på Babbel-appens noggrant kalibrerade funktioner för att lyckas med din språkinlärning.