Babbel Logo

De 18 vanligaste retoriska figurerna (med exempel)

Om du vill lära dig skillnaden mellan synekdoke och metonymi har du kommit rätt.
Rhetorical devices represented by a woman standing on a table, giving a speech while a number of people stand below recording her with phones and other mobile devices.

Begreppet retorisk figur kanske får en klocka att ringa hos vissa. Du har kanske ett vagt minne av att ha hört om dem på svensklektionerna för så länge sedan. Men du har troligtvis inte funderat på dem sedan dess. Det är fullt förståeligt, men oavsett om vi känner till dem eller inte spelar retoriska figurer en förvånansvärt stor roll när vi pratar till vardags. Ibland använder vi dem utan att inse det. Oavsett om de används för att illustrera ljud, ordning eller betydelse (vi förklarar dessa strax) används retoriska figurer ofta i många sammanhang, framför allt i reklam och marknadsföring. Här kommer en lista över de 20 vanligaste retoriska figurerna, som du kan använda för att imponera på familj och vänner eller för att vinna en extra runda nästa gång det är quiz på ditt lokala hak.

Vad är retoriska figurer?

Innan vi börjar bena ut de olika retoriska figurerna bör vi nog repetera vad en “retorisk figur” är för något. Kort sagt handlar det om talesätt som används för att uppnå en viss effekt: de är sätt att avvika från vardagsspråket. För ord har ett konnotativt värde: Å ena sidan har de sin korrekta betydelse. Å andra sidan har ord en uppsättning betydelser som vi ofta tillskriver dem.

Ordet “hjärta” refererar bokstavligen till organet som är placerat i centrum för vårt blodomlopp. Men det kan också ha en lång rad konnotationer eller alternativa betydelser: En person med “gott hjärta” är någon som är vänlig och hjälpsam mot andra. “Hjärtat” i ett system är dess centrum, och någon med ett “lejonhjärta” är extremt modig. Retoriska figurer är mer än ordens betydelse eller konnotation. De utnyttjar också olika ordföljder och strukturer.

Allra vanligast är retoriska figurer inom litteraturen, men de kan också dyka upp på de mest oväntade platser. De är en inneboende del av språket och har förmodligen använts sedan de första språken föddes. Även i antikens Rom studerade retorikstudenter konsten att klassificera ord. Tidiga exempel på retoriska figurer finns till och med i Bibeln. Retoriska enheter kan lite grovt delas in i tre olika grupper:

 • Ljudrelaterade retoriska figurer: Dessa talesätt använder det rytmiska eller fonetiska ljudet hos ett ord eller en fras. De mest berömda exemplen är allitteration, assonans och ordvitsar.
 • Ordningsrelaterade retoriska figurer: Dessa figurer kastar om den normala ordningen hos orden i en fras eller mening. De mest välkända exemplen är anaforer, anastrofer, asyndeton, kiasm, utelämnanden, hyperbaton och polysyndeton.
 • Betydelserelaterade retoriska figurer: Den här typen av retoriska figurer använder ordets semantiska aspekt, eller dess betydelse. Vissa exempel är hyperbol, litotes, metaforer, metonymi, oxymoroner, liknelser, synekdoke och synestesi.

Ljudrelaterade retoriska figurer

Allitteration

Allitteration innebär att ett ljud eller en serie liknande konsonantljud upprepas i början av två eller flera ord. Exempel på allitteration:

 • “Bakom brödbutiken bodde Baskerbosses båda bröder, bröderna Basker.” – Claes Eriksson, Grisen i säcken
 • Fröken Fräken – Thore Skogman, Fryken
 • “Konung Erik på sin luta leker, lutan lagd på silkesstickat knä.” – Carl Snoilsky, Kung Erik

Assonans

Assonans påminner om rim. Här placeras två ord med liknande vokaler som liknar varandra bredvid varandra. Exempel på assonans:

 • “Dagen svalnar mot kvällen… Drick värmen ur min hand, min hand har samma blod som våren. Tag min hand, tag min vita arm.” – Edith Södergran, Dagen svalnar
 • Den feta katten slumrar i solen.

Onomatopoetiska ord

Onomatopoetiska ord är en av de mest berömda retoriska figurerna. De härmar ljudet från ett djur eller föremål (som en maskin). Exempel på onomatopoetiska ord:

 • Korp – namnet på fågeln härmar dess läte.
 • “Mjau, mjau.” – en katt

Ordvitsar

Traditionellt sett är ordvitsar ordlekar som använder ord som låter liknande men som har en helt annan betydelse. Exempel på sådana ordvitsar:

 • “Varför ramlar de där ungarna hela tiden? – De är ju trillingar.”
 • “Begravningsentreprenörer är aldrig likgiltiga.”

Ordningsrelaterade retoriska figurer

Anafor

En anafor är upprepningen av ett eller flera ord i en eller flera efterföljande verser eller meningar. Exempel på anaforer:

 • “Jag tycker om fågelsången”, sa han. “Jag tycker om musiken från mina silverpopplar. Men mest tycker jag om att höra min son skratta i rosengården.” – Astrid Lindgren i Mio, min Mio, 1954
 • “Och dit kom folket från varven, från SKF och från Volvo. Och dit kom folket från Hisingen och bostadsområdena runtom Göteborg. Och vi såg varandra i ögonen. Och vi tryckte varandras händer och vi sa: ‘Vi tar det, vi ska segra!'” – Olof Palme, 1976
 • “Jag kom, jag såg, jag segrade.”
 • “Nu ska vi agera. Nu ska vi tänka nytt. Nu ska vi bryta mönstret.”
 • “Låt oss höja våra svärd. Låt oss resa oss som en. Låt oss bestämma vårt eget öde!”

Anastrof

Termen anastrof kommer från grekiska och betyder “omvändning” och uppnås genom att flytta ett ord så att det hamnar efter det ord som det egentligan ska komma före. Exempel på anastrofer:

 • “Den bästa läraren misslyckande är.” Yoda
 • Bilen svart är.
 • “To thine own self be true.” – William Shakespeare

Antites

Många retoriska figurer har flotta namn som kan vara svåra att minnas. Det finns en anledning till att teknisk jargong vanligtvis används av litteraturstudenter och fantaster. Vissa termer används däremot så ofta att gemene man använder dem till vardags. Antites är en av dem. Kort sagt betyder antites att två ord med motsatta betydelser placeras bredvid varandra. Enklare uttryckt gäller det någon slags kontrast (som motstridiga uppfattningar.) Exempel på antiteser:

 • “Kunder kan få sina bilar målade i vilken färg som helst så länge det är svart.” – Henry Ford
 • “Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt.” – Alexander Pope

Asyndeton

Asyndeton är en lista med ord som sammanfogas med skiljertecken istället för konjunktioner som “och” eller “eller”. Exempel på asyndeton:

 • Skogarna är gröna, fälten stora, djuren många, människorna få.
 • Hon var hyfsad, han excellent.

Kiasm

En kiasm är två ord eller grupper av ord som placeras i grupper enligt AB-BA-modellen. Exempel på kiasm:

 • Fråga inte vad ditt land kan göra för dig utan fråga istället vad du kan göra för ditt land. – John F Kennedy
 • Säg vad du menar, annars tror folk att du menar vad du säger.
 • “En för alla, alla för en.” – Alexandre Dumas, De tre musketörerna

Utelämnande

Utelämnande innebär att ett eller flera ord utelämnas men som ändå förstås av sammanhanget. Exempel på utelämnande:

 • “Hope is a thing with feathers/That perches in the soul.” – Emily Dickinson
 • “And he to England shall along with you.” – William Shakespeare

Polysondeton

Polysondeton är raka motsatsen till asyndeton. Det är rad ord som sammanfogas med konjunktioner. Exempel på polysyndeton:

 • “Jag har städat och jag har tvättat och jag har lagat mat och jag har diskat.”
 •  “Jag har sett det och jag har levt i det och jag hatar det.”

Betydelserelaterade retoriska figurer

Hyperbol

Hyperbol handlar om att överdriva en verklighet genom uttryck som förstärker det till det extrema. Exempel på hyperbol:

 • “Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”
 • “Men med bevarad endräkt kommer vi att mäta imperiets utsträckning med hjälp av solens uppgång och nedgång.” – Matteusevangeliet 19:24
 • “Hans kropp var vit som snö.”
 • “Glansen i hans rustning var så stark, att solens sken syntes svagare.”
 • “Jag har ju sagt till dig tusen gånger.”

Litotes

En litotes betyder att något bekräftas genom att skapa en negation av motsatsen. Det används till exempel för att göra ett uttalande som mindre skarpt. Exempel på litotes:

 • Det är inte raketforskning.
 • Han är inte den vassaste kniven i lådan.

Metaforer

Metaforer är en av de mest berömda retoriska figurerna. Metaforer använder ord eller fraser för att påvisa något som oftast inte beskrivs på det sättet. Metaforer kan ibland blandas ihop med liknelser, metonymi och synekdoke, men var och en av dessa har sin egna unika egenskaper. Exempel på metaforer:

 • Livets höst (betyder ålderdomen, slutet på livet)
 • Ja, hela världen / En skådebana är – William Shakespeare (i Carl August Hagbergs översättning)

Metonymi

Metonymi handlar om närheten mellan ett uttryck och det som uttrycket betecknar. Exempel på metonymi:

 • “Jag läser Sartre.” (Jag läser inte ordet Sartre. Jag läser ett verk som skrivits av filosofen Jean-Paul Sartre.)
 • England slog Italien med 2–0.” (Fotbollslaget som representerar England slog laget som representerar Italien.)
 • “Vi går och tar ett glas.” (Ett glas i det här fallet syftar till någon typ av alkohol.)

Oxymoroner

En oxymoron består av två ord eller begrepp som står i ett motsatsförhållande till varandra. Exempel på oxymoroner:

 • Jätteliten
 • Fulsnygg
 • Talande tystnad

Liknelser

Liknelser liknar metaforer. I det här fallet sker jämförelsen genom adverb eller adverbialfraser, framför allt “som”. Exempel på liknelser:

 • Du sliter som ett djur.
 • Hon är stark som en oxe.
 • Nyheten slog ner som en bomb.

Synekdoke

Synekdoke nämns alltid i samband med metonymi. De båda retoriska figurerna är väldigt lika varandra. Metonymi handlar om att ersätta ett ord eller en fras med ett annat ord eller en annan fras som har nära logisk eller materiell närhet. Synekdoke, å andra sidan, ersätter ett ord eller en fras med ett annat begrepp som representerar en del av ordet eller frasen (eller tvärtom: det använder ett bredare begrepp som syftar på något som ordet eller frasen är en del av.) Metonymi uttrycker ett kvalitativt förhållande mellan de båda begreppen medan synekdoke representerar ett kvantitativt förhållande. Exempel på synekdoke:

 • Under slutet av 1800-talet emigrerade många svenskar till Amerika. (Här syftar Amerika på USA.)
 • Stockholm har sagt sitt. Kommunerna måste lyda. (Här syftar Stockholm på Sveriges regering.)
 • Vi ska skåla med druvornas safter. (Syftar här på vin.)

En version av den här artikeln publicerades först i den italienska versionen av Babbel Magazine.

Dela: