Forskning på Babbel

Akademisk forskning visar att Babbel är effektiv för att utveckla muntliga språkfärdigheter

Oberoende forskare har konstaterat att Babbelappen är ett effektivt och snabbt sätt att lära sig ett nytt språk. Forskning visar att Babbels fokus på vardagskonversationer gör det möjligt för användare att självsäkert delta i en mängd olika konversationer i verkliga livet.

Kan jag lära mig tala ett nytt språk med Babbel?

Ja. Studier utförda av forskare vid institutioner som City University of New York (CUNY), Michigan State University (MSU) och Yale University har bevisat Babbels effektivitet. Babbel genomför regelbundet vetenskapliga studier i samarbete med oberoende forskare för att undersöka effektiviteten i vår metod: För att öka transparensen kring hur effektivt vår app förbereder elever att tala sitt nya språk har vi genomfört flera noggranna studier, som undersöker inlärningsresultaten hos Babbelanvändare.

Fungerar Babbel verkligen? Enligt forskning utförd av akademiker vid prestigefyllda institutioner som City University of New York (CUNY), Michigan State Yale University (MSU) och Yale University, är svaret ja. Sammantaget visar dessa studier att Babbelappen är ett effektivt sätt att lära sig ett nytt språk och träna upp den muntliga språkfärdigheten. Du kan lära dig effektivt och framgångsrikt med Babbels app. Dina språkkunskaper ökar och du kan använda ditt nya språk för att kommunicera.

(1) Ett forskningsteam vid Yale University’s Center for Language Study undersökte Babbels effektivitet för att förbättra muntliga kunskaper. 117 deltagare rekryterades i varierande åldrar, varav 75% av deltagarna var över 40 och över 50% över 55 år gamla. Med fokus på US-amerikaner som var helt nybörjare i spanska fann studien att 100% av deltagarna förbättrade sina muntliga kunskaper i spanska på tre månader, med utmärkande inlärningsvinster från nybörjarnivå till mellannivå 1.

(2) I ett annat projekt genomfört i samarbete med lingvister vid Michigan State University’s Second Language Studies program
“uppvisade så gott som varje studiedeltagare inlärningsvinster gällande språkkunskaper och/eller förmågan att kommunicera" 2. Studien rekryterade 54 studenter vid MSU att lära sig spanska med Babbel. Efter ungefär tre månader fann rapportens författare att inlärningsvinster gällande muntlig kunskap, grammatik och ordförråd alla var förknippade med hur mycket tid deltagarna tillbringade med Babbel. Detta innebär att ju mer tid deltagarna spenderade på att använda Babbel, desto större var sannolikheten att de förbättrades inom dessa områden. Efter 10 timmars inlärning med Babbel hade 96% av eleverna i MSU-studien bättre testresultat på grammatik och ordförråd, medan 73% av deltagarna blev bättre talare. Dessutom utvecklade både nybörjare och elever på mellannivå sin konversationsförmåga med Babbel.

(3) En omfattande studie av forskare vid City University of New York gällande effektiviteten hos Babbels spanskakurser visade att nybörjare utan några förkunskaper i spanska i genomsnitt behöver 15 timmars studier under en tvåmånadersperiod för att uppfylla kraven för en college-termin i spanska 3.

Hur förbättrar Babbel mina talfärdigheter?

Fler än 150 språkexperter bygger Babbels kurser som hjälper språkstuderande att snabbt kunna hålla meningsfulla konversationer på ett nytt språk. Babbel definierar lyckad språkinlärning som förmågan att omedelbart tillämpa de färdigheter man lärt sig i Babbelappen i verkliga livet – färdigheter som att kunna följa en konversation och att uttrycka sig med självförtroende. Kurser på alla kompetensnivåer – inklusive kurser för nybörjare – introducerar praktiska vardagsfraser och uttryck för att hjälpa användare att börja kommunicera så snabbt och effektivt som möjligt. Babbels kurser är utformade enligt riktlinjer inom allmänt accepterade ramar för språkinlärning och följer beprövade metoder som stegvis hjälper språkstuderande att förbättra sina språkförmågor.

Med fokus på praktisk kommunikationsförmåga introducerar Babbel grammatik och ordförråd för vardagliga situationer. Till exempel, för att beställa kaffe på ett artigt sätt skulle du behöva kunna säga "tack" samt ett modalt hjälpverb (som "kan" eller "får"). Användare behöver inte förstå hela det grammatiska begreppet ‘modala hjälpverb’ för att kunna beställa kaffe – bara en liten del av det: "Kan jag få en dubbel espresso, tack?" Studerande på nybörjarnivå fokuserar på den praktiska tillämpningen av användbara ord och fraser, och arbetar gradvis med mer komplexa ämnen.

Vad kommer jag att kunna göra efter att ha använt Babbel?

Studerande som regelbundet använder Babbelappen utvecklar praktiska språkkunskaper. Forskare som har undersökt Babbel har funnit att appen är effektiv för att förbättra elevers praktiska talförmåga på ett främmande språk, och att Babbelanvändare kan uttrycka sig i vardagliga situationer även efter relativt korta studier.
Forskare från både Michigan State University (MSU) och Yale University bedömde deltagarnas muntliga kunskapsvinster efter tre månaders lärande med Babbel, där de mätte Babbelelevernas praktiska språkförmåga och deras förmåga att interagera och konversera med modersmålstalare på målspråket.

I båda studierna bedömdes elevernas muntliga kunskapsvinster med ett instrument som kallas Oral Proficiency Interview-computer version (OPIc), ett muntligt prov som är ett pålitligt sätt att bedöma hur väl en person kan prata ett främmande språk. Den webbaserade utvärderingen mäter språkkunskaper enligt de kriterier som beskrivs i American Council on the Teaching of Foreign Language (ACTFL) Proficiency Guidelines 2012 - Speaking. Dessa värden ger ett mått för att beskriva den praktiska muntliga förmågan på ett främmande språk och är indelade i fyra nivåer: Nybörjare, Mellan, Avancerad och Flytande, som också inkluderar undernivåer (t.ex. Nybörjare Låg , Nybörjare Mellan och Nybörjare Hög).

Efter ungefär 3 månaders spansklektioner med Babbel kvalificerade de flesta deltagarna i både MSU och Yales undersökningar för nybörjarnivån.
Språkstuderande som bedöms vara på denna nivå kan vanligtvis göra följande:

 • Berätta för någon om deras familj.

 • Ange tider, datum och väderinformation.

 • Tala om tid och plats för ett evenemang.

 • Presentera sig själva och ge grundläggande personlig information.

 • Kommunicera grundläggande information om sig själva och människor de känner.

Sammantaget uppnådde 44,4% av deltagarna i Yales slutprov en nivå Nybörjare Hög eller högre, medan 39% av deltagarna i MSU-studien hade poäng på Nybörjare Hög-nivån på sitt OPIc-posttest. En ACTFL-poäng på Nybörjare Hög motsvarar nivå “A1” i Common European Framework of Reference for Language (CEFR). I Yale-studien var den nödvändiga medianstudietiden för att uppnå klassificeringen Nybörjare Hög cirka 46 timmar. I MSU-studien var detta bara 12 timmar. Icke-modersmålstalare som rankas på Nybörjare Hög-nivå av muntlig språkfärdighet kan i allmänhet göra följande:

 • Utbyta personlig information.

 • Be om och ge enkla anvisningar.

 • Beställa en måltid och göra ett köp.

 • Prata om hälsoproblem och värk.

 • Fråga och prata om familjemedlemmar och deras egenskaper.

Tycker användare att Babbel fungerar?

Ja. Babbelanvändare vidhåller att Babbel hjälpte dem nå sina mål och är ett smidigt sätt att lära sig ett språk. Enligt en studie utförd av forskare vid Yale University:

 • 91% gillade sin inlärningsupplevelse med Babbel

 • 90% av Babbelanvändarna tyckte att lektionerna var välorganiserade och enkla att följa

 • Drygt 75% av studiedeltagarna ansåg att deras mål uppfyllts

 • 95% av användarna tyckte att Babbel är ett smidigt sätt att lära sig ett nytt språk

Enligt en studie utförd av forskare vid City University of New York (CUNY):

 • 92% av studiedeltagarna tyckte att Babbel är rolig att använda

 • 99% av studiedeltagarna vidhöll att de tänker fortsätta använda Babbel

 • Nästan 95% av studiedeltagarna tyckte att Babbel var både lätt och praktisk att använda för att lära sig spanska

Vetenskapliga studier

Hur man mäter Babbels effektivitet

Yale University’s Center for Language Study undersökte Babbels effektivitet för att uppnå muntlig språkfärdighet i spanska

Läs mer

Babbels effektivitetsstudie

Den här studien undersökte effektiviteten hos Babbels språkapp för att förbättra språkfärdigheten

Läs mer

Studera spanska med Babbel

Resultaten från denna studie visar att inlärning med Babbel resulterar i förbättrad muntlig språkfärdighet

Läs mer

Visste du att...?

Rapport om effektivitetsstudiens resultat

Inlärningvinster i muntlig färdighet, grammatiska kunskaper och ordförråd var ett resultat av hur mycket tid deltagarna hade spenderat med Babbel.

Källor