Babbel Logo

Vilka språk talas i Afrika?

Och du trodde att det talades många språk på din kontinent.
Languages of Africa

När du tänker på Afrika kanske du föreställer dig att kontinenten till stor del består av stora savanner eller vidsträckta öknar med små samhällen utspridda här och där. Men Afrika är en enorm kontinent som består av alla sorters terränger och topografier – och språk. Befolkningarna som är utspridda över den afrikanska kontinenten är heterogena och har egna särdrag, så det är bara naturligt att Afrikas språk har lika stor variation och särprägel. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om Afrikas språk, var de talas och vem som talar dem.

Afrikas många, många språk

Afrikas språkliga mångfald är slående. Visste du att vissa språkforskare menar att antalet språk som talas som modersmål ligger någonstans mellan cirka 1 000 och 2 000 (där de mest generösa beräkningarna placerar den siffran på runt 3 000)? Det innebär att ungefär en tredjedel av alla världens språk talas i Afrika. Minst 75 av dessa talas av en miljon människor eller fler. Bara Nigeria har runt 500 språk, vilket gör det till det land som har världens största språkliga mångfald. Upp emot ett par tusen språk talas som modersmål i Afrika, men de flesta av dem kan indelas i några kategorier. Språkforskare klassificerar Afrikas språk i sex språkfamiljer: niger-kongospråk, afroasiatiska språk, nilo-sahariska språk, khoisanspråk, austronesiska språk och indoeuropeiska språk. Även andra isolerade språk, som ännu inte har klassificerats, och en handfull teckenspråk, är utspridda över kontinenten.

Afrikas niger-kongospråk

Med någonstans mellan 1 350 och 1 650 språk utgör niger-kongospråken Afrikas – och världens – största språkfamilj. De är utspridda över en stor del av kontinenten, framför allt i de västra, centrala och sydöstra regionerna. De delas även in i undergrupperna bantuspråk och icke-bantuspråk, mest baserat på geografi. Bantuspråken är i regel vanligare i det språkliga niger-kongoområdets sydöstra delar. Ett av niger-kongospråken som du kanske känner igen är swahili, vars olika dialekter är modersmål för cirka 18 miljoner människor och andraspråk för 82 miljoner. Swahili har påverkats starkt av arabiska till följd av den omfattande historiska handeln mellan Afrika och människor från arabiska länder. Det ses ibland som lingua franca i regionen kring Afrikas stora sjöar eftersom det används av så många och undervisas i skolor i länder som Tanzania, Uganda, Demokratiska republiken Kongo och Kenya med flera. Andra niger-kongospråk med miljontals talare är yoruba (mest i Nigera), amhariska (i Etiopien), kirundi (i Burundi), lingala (i Kongo), sesotho (i Lesotho och delar av södra Afrika) och shona (i Zimbabwe). Sydafrika erkänner nio bantuspråk som officiella språk i sin konstitution: zhosa, ndebele, zulu, tswana, swati, sotho, sydsotho, venda och tsonga. Det finns alldeles för många andra niger-kongospråk för att kunna ta upp alla här!

Afrikas afroasiatiska språk

Den näst största språkfamiljen är de afroasiatiska språken som inkluderar mellan 200 och 300 språk. De mest talade av dessa är, med stor ledning (även på hela kontinenten), arabiska, som beräknas ha flera än 150 miljoner talare. De flesta av dessa bor i nordafrikanska länder som bland andra Tunisien, Egypten, Marocko, Algeriet, Tchad och Sudan (det är inte alltid att människor som talar olika dialekter förstår varandra). Den afroasiatiska familjen inkluderar språk som somaliska, berberspråk, hausa och oromo som talas på Afrikas horn och i delar av centrala Sahara och kontinentens norra regioner.

Afrikas nilo-sahariska språk

Den nilo-sahariska språkfamiljen utgörs av cirka 80 språk. Dessa tonspråk är utspridda över delar av centrala, östra och nordöstra Afrika, inklusive platser som Tchad, Uganda, Tanzania och Kenya. Exempel på nilo-sahariska språk är lugbara i Uganda, zarma i Niger och dholuo i Kenya.

Afrikas khoisanspråk

De mellan 40 och 70 språken i khoisanfamiljen inkluderar sådana som främst talas i södra Afrika, det vill säga i delar av Botswana, Namibia, Sydafrika och Angola. Dessa språk delar viss fonologi, till exempel de karaktäristiska klickkonsonanterna som vissa direkt tänker på när de tänker på afrikanska språk. Det är ett fonem som har spridit sig till språk i andra familjer, som vissa av bantuspråken. Hadzaspråket i Tanzania och narospråket i Botswana är två exempel på khoisanspråk.

Afrikas austronesiska språk

Afrikas austroneisksa språk finns nästan bara på ön Madagaskar utanför kontinentens sydöstra kust. Malagasy, ett av de halvofficiella språken på Madagaskar, är ett av dem och är ett resultat av migration från Sydostasien för mer än tusen år sedan. Det har bara strax över 20 miljoner talare.

Afrikas indoeuropeiska språk

De största språken i Afrika som inte är modersmål, kommer från den indoeuropeiska språkfamiljen, som inkluderar språk som engelska, tyska, hindi, grekiska, ryska, polska och många fler. Kontinentens koloniala historia har stor skuld till indoeuropeiska språkens stora närvaro i Afrika. Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Portugal, England, Spanien och till med Italien kontrollerade under vissa tidsperioder delar av kontinenten och spåren efter deras språk finns kvar än idag.

Det vanligaste av dessa kolonialspråk är franska, som beräknas ha runt 120 miljoner modersmålstalare i Afrika, nästan dubbelt så många som Frankrikes befolkning. Det är också det snabbast växande språket i Afrika, som har flest fransktalande i världen! De finns i före detta franska kolonier eller områden som hade kontakt med Frankrike, inklusive Burkina Faso, Mali, Rwanda, Senegal, Elfenbenskusten, Tchad, Kamerun, Benin, Madagaskar, Guinea, Ekvatorialguinea, Djibouti, Togo, Demokratiska republiken Kongo, Komorerna, Gabon och Niger (det är officiellt språk i alla dessa länder).

Franskan är enorm men glöm inte att det finns ett antal andra indoeuropeiska språk i Afrika. Namibia, en tidigare tysk koloni, har en ansenlig befolkning av tyska modersmålstalande, och i länder som Moçambique, Kap Verde, Angola och Ekvatorialguinea hör du garanterat portugisiska talas. På Mauritius finns till och med en handfull som talar bhojpuri, ett språk som ursprungligen kommer från Indien.

Bara cirka 7 miljoner människor i Afrika har engelska som modersmål, men det beräknas att flera hundra miljoner människor kan engelska eller talar engelska i viss utsträckning, delvis på grund av hur viktigt språket är inom områden som förvaltning och utbildning.

Res hela vägen ner till Sydafrika så hittar du ett annat unikt indoeuropeiskt språk med en komplicerad historia. Afrikaans är nära nog identiskt med den nederländska som talades av de bosättare som kom till Kapkolonin under mitten av 1600-talet och språket är väldigt specifikt för Sydafrika (men talas i viss utsträckning i Namibia i norr). Det har en lång historia som är nära förknippad med arvet efter apartheid och är en central del av berättelsen om landets utveckling. Utöver afrikaans talar många engelska (även britterna ockuperade kort sydafrikanska områden) och dessa två språk utgör tillsammans med de nio bantuspråk som nämnes ovan Sydafrikas 11 språk.

Dela: