Babbel Logo

Vilket språk talas i Iran?

Hint: ”Farsi” är bara vad iranier kallar ”persiska”.
arches inside a mosque introduce what language is spoken in iran

Om du växte upp i en annan del av världen finns risken att du dras med några missuppfattningar kring vilket språk som talas i Iran. En sådan är att alla länder i Mellanöstern framför allt talar en variant av arabiska. En annan är att man antingen talar farsi eller persiska. Du vet att det är ett av dem eftersom båda låter bekanta men du är inte säker på vilket.

Först och främst är persiska officiellt språk i Iran men det tillhör inte ens samma språkfamilj som arabiska. Persiska är ett indoeuropeiskt språk och arabiska tillhör den afroasiatiska språkfamiljen. För det andra är persiska och farsi två namn på samma språk. Farsi är bara endonymet för det som resten av världen kallar för persiska, det vill säga vad modersmålstalarna kallar det. Det är lite som skillnaden mellan spanska och español.

Ungefär 62 procent av Irans befolkning talar iransk persiska, vilket gör saken ännu mer komplicerat. I Iran talas så mycket som 79 levande språk, vilket inkluderar 65 inhemska språk. Här kommer en närmare titt på landets lingvistiska landskap.

Vilket språk talas i Iran?

Persiska (farsi)

Persiska är officiellt språk i Iran och går lokalt under namnet farsi. Rent tekniskt är persiska ett makrospråk som inkluderar dari, som också kallas för afghansk persiska, och tadzjikiska, som är det språk som talas i Tajikistan. Och det finns människor som talar dari i Iran också.

Faktum är att det är bättre att tänka på persiska som det skrivna, litterära standardspråket med mycket små lexikala skillnader i olika regioner, där farsi, dari och tadzjikiska representerar de talade versionerna.

Iransk persiska kan också brytas ned i regionala dialekter som abdaniska, ketabiska, tehraiska, shiraxiska, gammalshiraziska, qazviniska, mahalhamadaniska, kashaniska, esfahaniska, sedehiska, kermaniska, arakiska, shirazjahromiska, shahrudikazeruniska, mashadiska (meshed), basseriska, yazdiska och bandarisiska.

Andra språk

Olika turkiska språk och dialekter (inklusive turkiska) talas av så mycket som 18 procent av Irans befolkning. Av dessa är det vanligaste azerbajdzjanska, som är besläktat med turkiska och krimtatariska. Det har 23 miljoner talare i Iran, varav de flesta bor i den nordvästra regionen som kallas för Iranska Azerbajdzjan. I Teheran bor även ett större antal turkisktalande.

Dessutom finns det en stor kurdisk befolkning i de västra delarna, med fler än 5,5 miljoner kurdisktalande i hela landet.

Arabiskan har också fått fotfäste i Iran, framför allt i söder längs Persiska viken. Men bara en liten andel har arabiska som modersmål. Språket är till stor del en kvarleva från den islamiska erövringen av Persien då arabiska blev det skrivna huvudspråket i regionen. Persiskan har faktiskt tagit ett antal arabiska låneord och andra grammatiska egenskaper sedan den tiden.

Många iranier fick också utbildning i andraspråk som engelska och franska. Framför allt yngre iranier talar troligtvis engelska och äldre generationer kan sannolikt viss franska eftersom det var det andra officiella språket i Iran fram till 1950-talet.

Det finns ett antal minoritetsspråk med färre talande i landet, inklusive hebreiska, armeniska, assyriska, georgiska, tjerkessiska och luriska.

Lägg till ett nytt språk i repertoaren.
Testa Babbel
Dela: